Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη  30 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με:

1.  το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α),

2.  Τη με αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5486 Β/12.12.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο  σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

3.  Τη με αρ πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –24η Εγκύκλιος»

4.  Τη με αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

 

1.     

32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

2.     

Αποδοχή χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ-33η αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

3.     

Αποδοχή των 89952/21-12-2020 και 90344/22-12-2020 αποφάσεων  ΥΠΕΣ-34η αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

4.     

Παράταση ή μη, ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σε ακίνητο του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο Λιτόχωρο

5.     

Ορισμός των μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές των εργασιών του Δήμου, ύστερα από την διενέργεια κλήρωσης-ανάκληση της 204/2020 ΑΔΣ

6.     

Ορισμός των μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές των εργασιών του Δήμου, ύστερα από την διενέργεια κλήρωσης

7.     

Λήψη απόφασης για μείωση μισθωμάτων και τρόπος καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

8.     

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Δίου-Ολύμπου

9.     

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 30.000,00τ.μ. εντός του κτήματος 12 της Κοινότητας Λιτοχώρου, για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων-συσκευαστήριο-μεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών

10.  

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 17.675,67τ.μ., στη τοποθεσία «ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ» της Κοινότητας Λιτοχώρου, για την εγκατάσταση πάρκου φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος περίπου 1 MW

11.  

Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παιδικού σταθμού στην Κοινότητα Καρίτσας

12.  

Παραίτηση ρυμοτομούμενου τμήματος στο Ο.Τ. 8 (Νηπιαγωγείο) της Κοινότητας Πλαταμώνα για έκδοση οικοδομικής άδειας

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων,  προς ενημέρωσή σας.

 

 

 

                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                         Σαμαράς Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου