Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Κατερίνη από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 

Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές


-      

    Αύριο Τετάρτη 29/03 στο Πνευματικό Κέντρο του Δ. Κατερίνης - Ώρες 10:00 π.μ. έως 16:00


Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο (τεχνική συνάντηση) με θέμα: «Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές» απευθύνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σε στελέχη των οργανικών μονάδων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικούς και επιστημονικούς φορείς, πολίτεςκ.ο.κ.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο (τεχνική συνάντηση) θα υλοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, και ώρες 10:00-16:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης (ισόγεια αίθουσα), 7ης Μεραρχίας 10.

Το σεμινάριο διοργανώνει η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της Δράσης 1.2: «Τεχνικές Συναντήσεις με θέμα “Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές», του Υποέργου 1: «Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας».

Η συγκεκριμένη Πράξη, χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η συμμετοχή στην τεχνική Συνάντηση είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κώστα Κατερίνα, στο τηλέφωνο 2310 804064.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου