Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

«Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας» - Επιμορφωτικό σεμινάριο στο συνεδριακό κέντρο Κατερίνης

Η κατανόηση του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η ευαισθητοποίηση γύρω από τα εμπόδια και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κοινωνία, τίθενται στο επίκεντρο του επιμορφωτικού σεμιναρίου (τεχνική συνάντηση), για τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη της περιφερειακής, τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συλλογικούς φορείς, ενδιαφερόμενους πολίτες κ.α.  πραγματοποιείται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.  Τον Δήμο Κατερίνης εκπροσώπησε στο σεμινάριο, η αντιδήμαρχος Τουρισμού, Μαρία Τερζίδου.

Όπως τονίστηκε στην έναρξη του σεμιναρίου, βασικός στόχος είναι η άρση της στερεοτυπικής αντίληψης, ότι η αναπηρία συνιστά αποκλειστικά και μόνο προνοιακό ζήτημα,  καθώς και η μετάδοση πολιτικών, μέτρων, προγραμμάτων και μεθόδων που συμβάλλουν στην άρση των υφιστάμενων εμποδίων και διακρίσεων.

 

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Δράσης 1.2: «Τεχνικές Συναντήσεις με θέμα “Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές», του Υποέργου 1: «Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας».

 

Η συγκεκριμένη Πράξη, χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου