Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ

 

Ὅπως κάθε χρόνο πρίν τόΠάσχα, ἡ αἵρεση πού ονομάζεται «Μάρτυρες του Ἱεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστές»ἐξαπολύουν ἔντονη προσηλυτιστική καίπροπαγανδιστική δραστηριότητα μέἀφορμή τήν «πέτειο τοῦ θανάτου τοῦἹησοῦ», ὅπως λένε.

Συγκεκριμένα, καί στον τόπο μας μοιράζουν ἰδιόχειρες ἐπιστολές, διανέμουν αἱρετικά φυλλάδια καίστέλνουν μηνύματα μέσω διαδικτύου.

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστές» εἶναι μιά ξενόφερτη αἵρεση, μέ ἕδρα τό Μπροῦκλιν τῆςἈμερικῆς, πού ἀρνοῦνται τά βασικά δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Συγκεκριμένα:

• Ἀρνοῦνται τήν Ἁγία Τριάδα (Πατέρα, Υἱό καί Ἅγιο Πνεῦμα), τόν μόνο ληθινό Θεό. 
• Ἀρνοῦνται τήν Ἱερά Παράδοση ὡς πηγή τῆς θείας ποκαλύψεως.
• Ἀρνοῦνται τήν νάσταση τοῦ Χριστοῦ.
• Ἀρνοῦνται τήν Ἐκκλησία καί τά γιαΜυστήριά της.
• Ἀρνοῦνται τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.
• Ἀρνοῦνται τή Θεοτόκο καί τόειπάρθενό της.
• ρνοῦνται τόν Τίμιο Σταυρό, τούς γίους καί τίς ἱερές εἰκόνες.
• Ἀρνοῦνται τήν αἰώνια κόλαση καίδιδάσκουν τήν ἐκμηδένιση τῶν μήσωζομένων.
• Διδάσκουν τι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἔγινε τό 1914(!), καί ὅτι σύντομα θάἔλθει ὁ Χριστός νά δρύσει πίγειαχιλιετή βασιλεία.
• Διδάσκουν ὅτι ὁ Παράδεισος θά εἶναιἐπί τῆς γῆςκαί ὅτι ἡ αἰώνια  ζωή θάεἶναι ζωή ὑλικῶν πολαύσεων.

Όπως διαπιστώνει κανείς, δεν άφησαν διδασκαλία του Χριστιανισμού που να μη τη διαστρέψουν ή να μη την αρνηθούν. 

Ἐπίσηςἀρνοῦνται τήν μετάγγιση αἵματος. Δηλαδή, οὔτε δίνουν οὔτεδέχονται νά πάρουν αἵμαἀκόμη καί σέ περίπτωση σοβαρῆς ἀσθένειας καίκινδύνου θανάτου.

βλ. στήν ἑπόμενη σελίδα 

 

Ὡς Χριστιανοί σεβόμαστε τήθρησκευτική ἐλευθερία ὁποιουδήποτεἀτόμουὍμως ὀφείλουμε νάἐνημερώσουμε καί νά διαφωτίσουμε τούς χριστιανούς ὅτι γιά τήν ὈρθόδοξηἘκκλησία οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστές» ἀποτελοῦν μία ὕπουληκαί ἐπικίνδυνη αἵρεση.

Κάθε  Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἀκολουθώντας τά λόγια τοῦ Κυρίου ἀγαπάει ὅλους τούς ἀνθρώπουςἈποστρέφεται, ὅμως, τίς φοβερές αἱρέσεις, διότι πολεμοῦν καί διαστρέφουν τήν Ἀλήθεια, τήν ὁποία διαφυλάττει ἀκέραιη καί ἀνόθευτη ἡ Ἁγία Ἐκκλησίαμας.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου