Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ


 

 Ημερίδα με τίτλο «Τοπολύτιμο αμμοθινικό σύστημα της Αλυκής Κίτρους και η προστασία του» διοργανώνει την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, στην Κατερίνη, η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

   


Στην ημερίδα θα συζητηθούν οι προκλήσεις και οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα οικοσυστήματα της παράκτιας ζώνης, και ειδικότερα το αμμοθινικό σύστημα της Αλυκής Κίτρους, αλλά και οι ευκαιρίες που αναδύονταςι από την λελογισμένη χρήση τους. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα διαχειριστικά μέτρα που υλοποίησε η Μονάδα Διαχείρισης για την διατήρηση και αποκατάσταση του αμμοθινικού συστήματος Αλυκής Κίτρους, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρακολούθησή τους.

Τα αμμοθινικά οικοσυστήματα αποτελούν σημαντικά δομικά και λειτουργικά στοιχεία των παράκτιων Προστατευόμενων Περιοχών, τα οποία τα τελευταία σαράντα χρόνια έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί σε όλο το εύρος της Μεσογείου. Η χωρίς έλεγχο ή όρια τουριστική αξιοποίηση των ακτών, η ανεξέλεγκτη δόμηση, η κατασκευή δρόμων, αλλά και η επιδεινούμενη κλιματική κρίση οδηγούν στον περιορισμό ή ακόμη και την εξαφάνιση των αμμοθινικών συστημάτων και την ανεπανόρθωτη αλλοίωση του τοπίου.

Οι αμμοθίνες της Αλυκής Κίτρους

Η αμμοθινική έκταση στην περιοχή της Αλυκής Κίτρους είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς υπάρχει υποβάθμιση κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης πρόσβασης επισκεπτών και χρηστών ΙΧ ή βαρέων οχημάτων. Τοεκτεταμένο αμμοθινικό σύστημα, με συνολικό μήκος περίπου 7χλμ., παρεμβάλλεται ανάμεσα στη θάλασσα, την λιμνοθάλασσακαι τον ευρύτερο υγρότοπο δημιουργώντας ένα ενιαίο, δυναμικό οικοσύστημα που, πέρα από την ομορφιά και τα φιλόξενα ενδιαιτήματα για τα είδη ερπετών-αμφίβιων, πτηνών και θηλαστικών, προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στις ανθρώπινες κοινωνίες: προστατεύει την παραλία από την παράκτια διάβρωση και την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, και την ενδοχώρα από τις πλημμύρες και τις επιπτώσεις του έντονου κυματισμού και των θυελλωδών ανέμων.

Αν και η περιοχή δεν δέχεται έντονες πιέσεις λόγω τουριστικής αξιοποίησης, ωστόσο, η αλόγιστη χρήση, κίνηση και στάθμευση ΙΧ οχημάτων μέσα και πάνω στις αμμοθίνες από επισκέπτες ή αλιείς όλον τον χρόνο και χρήστες της παραλίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επιφέρει σημαντικές αλλοιώσεις στην αμμόφιλη βλάστηση και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής, τροφοληψίας και ξεκούρασης της πανίδας. Δυστυχώς, συχνά είναι τα φαινόμενα θανάτωσης χελωνών από τα τροχοφόρα (στην περιοχή διαβιεί ο μεγαλύτερος πληθυσμόςΜεσογειακής χελώνας στην Ευρώπη), ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς και η αποθαρρυντική παρουσία των σκουπιδιών που ξεβράζει η θάλασσα ή εγκαταλείπουν οι άνθρωποι στις ακτές και τον υγρότοπο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί, στο Συνεδριακό και Πνευματικό Κέντρο «Εκάβη», υπό την αιγίδα του Δήμου Κατερίνης.

 

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου