Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

10ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Erasmus+ KA122

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus με τίτλο:« Ανάπτυξη διαπολιτισμικότητας και ενταξιακής εκπαίδευσης» που πραγματοποιείται στοσχολείο μας, δύο εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο σεμινάριοεπιμόρφωσης:«TheSecretofFinnishEducation: Phenomenon-basedLearning» (Το μυστικό της φινλανδικής εκπαίδευσης: Φαινόμενο-βασισμένο στημάθηση) από 08/04 έως 13/04/2024στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν απέκτησαν τη γνώση και την τεχνογνωσία και ήρθαν σεεπαφή με τα φινλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ήταν μια διαδικασία πολύ εποικοδομητικήγια το σχολείο μας που μας έδωσε την ώθηση να δουλέψουμε, ώστε να επιτευχθούν οιεκπαιδευτικοί στόχοι. Μας δόθηκε η ευκαιρία να βελτιώσουμε τις γνώσεις σε διδακτικά

θέματα,να μυηθούμε σε καινοτόμα προγράμματα και να ενημερωθούμε για πρακτικές καιμεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζει το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίαςλαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Τέλος ανταλλάξαμεαπόψεις, πρακτικές και εμπειρίες με τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς συναδέλφουςσχετικά με τοεκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές μας εφόδια προκειμένου να αντεπεξέλθουνστις προκλήσεις του 21 αιώνα.

 

Κωνσταντίνος Τσικούρας

Διευθυντής

10ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου