Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Δήμος Δίου-Ολύμπου: Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Δήμου μέσω gov.gr

Ολοένα αυξανόμενος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλουν οι δημότες μέσω του gov.gr για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Στην παραπομπή που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr/govgr θα βρείτε τις επιλογές για έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, με τη χρήση κωδικών taxisnet, όπως:

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
• Πιστοποιητικό Γέννησης
• Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
• Άδεια Πολιτικού Γάμου
• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
• Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
• Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Μέσω gov.gr μπορείτε επίσης να προχωρήσετε σε ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, που είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου