Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Επένδυση σε γεωργία και καινοτομία, η απάντηση στην ελληνική κρίση

Σε τομείς όπου έχει στρατηγικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα προκειμένου να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, η Deutsche Bank σε έκθεσή της με θέμα τους τρόπους εξόδου της Ελλάδας από τη δίνη της κρίσης.
Έκθεση της Deutsche Bank με θέμα τους τρόπους εξόδου της Ελλάδας από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.Έκθεση της Deutsche Bank με θέμα τους τρόπους εξόδου της Ελλάδας από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.
Η αγροτική παραγωγή θεωρείται από τους Γερμανούς ένας από τους πυλώνες ενός νέου οικονομικού μοντέλου στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται, επίσης, ο τουρισμός, οι κατασκευές όπως επίσης και η έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία. Πέρα από την Deutsche Bank, η μελέτη φέρει μια ακόμα «βαριά» υπογραφή, αυτή του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης. Οι ερευνητές στέκονται ιδιαίτερα σε τομείς οικονομικούς δραστηριότητας που θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Τέτοιοι τομείς είναι ο τουρισμός και οι μεταφορές, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η καπνοβιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, η παραγωγή τροφίμων, τα ενδύματα, οι εκτυπώσεις, τα χημικά και φαρμακευτικά, τα πλαστικά και οι μεταλλικές κατασκευές.
Αν και αναλύει με σαφήνεια τα «κακώς κείμενα» των τελευταίων  και όχι μόνο ετών, η μελέτη αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας καθώς θεωρεί ότι η επένδυση στους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός θετικού επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, μπορούν να κάνουν την Ελλάδα να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη αγορών και επενδυτών.
Η Deutsche Bank θεωρεί απαραίτητες τις δομικές μεταρρυθμίσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, προσθέτει ωστόσο ότι πρέπει να συνοδεύονται από την παροχή κινήτρων για την ίδρυση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι στους τομείς  τεχνολογίας και καινοτομίας, η επένδυση στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερα επί8πεδα ακόμα και σε σύγκριση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.
Όσον αφορά τους βασικούς λόγους που οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε αδιέξοδο, η Deutshce Bank αναφέρει τα εξής:

- Πολυετής στήριξη σε εισαγόμενη υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία.
- Απουσία ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην καινοτομία - Οι δημόσιες επενδύσεις σε R&D ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τις δύο άλλες χώρες.
- Χαμηλά ποσοστά αιτήσεων ευρεσιτεχνίας.
- Μόνο η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και ο φαρμακευτικός κλάδος απορροφούν το 50% των πόρων έρευνας και τεχνολογίας σε επίπεδο εταιρειών.
-Δεν αξιοποιήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι από μικρές εταιρείες ώστε να χρηματοδοτήσουν καινοτόμα επενδυτικά σχέδια
- Δεν αξιοποιήθηκε το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.
- Δεν βελτιώθηκε το θεσμικό επενδυτικό πλαισίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου