Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Στο τιμόνι του ΣΕΒΕ για δεύτερη συνεχή θητεία ο Δημήτρης Λακασάς 
  
  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 37ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, στην πρώτη του συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα που πραγματοποιήθηκε χθες 29.05.12, εξέλεξε ομόφωνα για δεύτερη συνεχή θητεία, ως Πρόεδρό του, τον Δημήτρη Λακασά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας  OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε, καθώς και τα λοιπά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΕΒΕ. Η θητεία της νέας Διοίκησης του ΣΕΒΕ, όπως ορίζει το  καταστατικό του Συνδέσμου, είναι διετής και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο 2014.
Η νέα Διοικητική Επιτροπή του ΣΕΒΕ έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Λακασάς Δημήτρης
OLYMPIA ELECTRONICS Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-ΠΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Αλεξανδρίδης Αναστάσιος
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
Β΄Αντιπρόεδρος
Λουφάκης Κυριάκος
ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
Γενικός Γραμματέας
Τζιρίτης Αθανάσιος
ISOMAT ΑΕ
Οικονομικός Επόπτης   
Βούλης Γεδεών
ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ
Έφορος
Κεχαγιάς Βασίλης
ΚΕΧΑΓΙΑΣ Β. &  ΛΟΕ''SUPERALLOYS ENGINEERING''
Μέλoς
Καραβασίλης Δημήτρης
D. K. CONSULTANTS
Μέλoς
Πορτοκαλλίδης Θεόδωρος
Θ. & Ι. ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΟΕ
Μέλoς
Χασάπης Παναγιώτης
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
Επίσης το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα τα εξής Επίτιμα Μέλη:
- Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, Δ/νων Σύμβουλος Domotel Α.Ε-Μέλος ΔΣ ΣΕΤΕ
- Αντάρ Παντελής, Αντιπρόεδρος Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου
- Γιαννακόπουλος Σωτήρης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας
- Δημητρίου Δημήτριος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
- Κετικίδης Παναγιώτης, Αντιπρύτανης City University of Sheffield
- Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Εξαγωγών Κωνσταντόπουλος Α.Ε.
- Πέντζος Νικόλαος, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
- Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε και τους νέους Εντεταλμένους Συμβούλους του ΣΕΒΕ που είναι οι: 
1. κα. Λούντζη Βασιλική, Νομική Σύμβουλος ΣΕΒΕ
2. κ. Παπανικολάου Χρήστος, Πρόεδρος ΟΠΤΟ ΕΛΛΑΣ
3. κ. Τσαφαράς Παναγιώτης, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Economist Conference
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕανανεώθηκε σε ποσοστό 60% σε σχέση με αυτό της προηγούμενης θητείας, αποπνέοντας έναν αέρα ανανέωσης και δυναμικής, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των μελών της Διοικητικής Επιτροπής δεν υπερβαίνει τα 43 έτη και ο αντίστοιχος μέσος όρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε 46.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εμπλουτίστηκε από τον ορισμό των παραπάνω Επίτιμων Μελών και Εντεταλμένων Συμβούλων, συμβολίζει τις κεντρικές κατευθύνσεις προτεραιοτήτων που έχει αναδείξει ο ΣΕΒΕ και είναι η ενίσχυση των εξαγωγικών και δυνητικά εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και η ανάδειξη της παραγωγής και της εξωστρέφειας, άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχθεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, προκειμένου αυτή να καταφέρει σταδιακά να βγει από την ύφεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου