Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Πιθανός διορισμός δημοσίων υπαλλήλων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις εκλογές


 

Το υπουργείο Εσωτερικών ζητά στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το ενδεχόμενο διορισμού τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Με επείγουσα εγκύκλιό του, ο υπουργός Εσωτερικών, Αντώνης Μανιτάκης, ζητά από τους περιφερειάρχες της χώρας να του αποστείλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουνίου στοιχεία υπαλλήλων για ενδεχόμενο διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο και σύμφωνα με
τη νομοθεσία, στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις εκλογές, δηλαδή δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ., είναι δυνατό να διοριστούν και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της περιφέρειας, πτυχιούχοι νομικής, με βαθμό τουλάχιστον β' ή πτυχιούχοι άλλων σχολών, που κατέχουν θέση προϊσταμένου τμήματος.
Ο διορισμός τους γίνεται από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, βάσει ονομαστικών καταστάσεων και συντάσσονται:
- Από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου, για όσους υπαλλήλους υπηρετούν σε υπηρεσίες υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι οποίοι επίσης μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 68 του Π.Δ. 26/2012, να διοριστούν αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής.
- Από τους περιφερειάρχες, για τους μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους της περιφέρειάς τους, οι οποίοι μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012), να διοριστούν αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής.
Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο φροντίζει για την προώθησή τους στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου