Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
   Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου τη 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 06:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 1. Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου.(Εισήγηση κ. Ρ. Κουτλουμπάση).
 2. Συνέχιση του έργου: Εργασίες επισκευών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων του Δήμου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 3. Συνέχιση του έργου: Εξοπλισμός – ανάπλαση Κ.Χ..(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 4. Συνέχιση του έργου: έκδοση αδειών κατασκευής και χρήσης νερού νέων αρδευτικών γεωτρήσεων σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 5. Συνέχιση του έργου: Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων - τάφρων.(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 6. Συνέχιση του έργου: Εργασίες συντήρησης και επισκευής – προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 7. Συνέχιση του έργου: Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης ΜΥΔΟΧΑΡΑ .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 8. Συνέχιση της μελέτης: Μελέτη για τα έργα της Αποχέτευσης Μεθώνης και Αγαθούπολης και Παλαιού Ελευθεροχωρίου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 9. Συνέχιση του έργου: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών τάξεων των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 10. Συνέχιση του έργου: Επέκταση του χώρου και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Αιγινίου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 11. Συνέχιση του έργου: Κατασκευή έργων οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης σχεδίου Πόλης .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 12. Συνέχιση του έργου: Μελέτη αρδευτικού δικτύου πεδινής περιοχής Δήμου Αιγινίου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 13. Συνέχιση του έργου: Επέκταση υφιστάμενου κτιρίου εντός του χώρου της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 14. Συνέχιση του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Αιγινίου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 15. Συνέχιση του έργου: Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Πύδνας.(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 16. Συνέχιση του έργου: Κατασκευή δημοσιογραφικών θεωρείων στην κερκίδα του δημοτικού σταδίου Αιγινίου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 17. Συνέχιση του έργου: Επισκευή στέγης δημοτικού καταστήματος ιστορικής έδρας Κολινδρού .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 18. Συνέχιση του έργου: Κατασκευή δημοτικής αίθουσας εκδηλώσεων – εστίασης στο Αθλητικό Κέντρο Κολινδρού .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 19. Συνέχιση του έργου: Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού Τ.Κ. Σφενδάμης.(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 20. Συνέχιση του έργου: Αποχέτευση Μακρυγιάλου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 21. Συνέχιση της μελέτης: Ακτομηχανική μελέτη στην περιοχή Δ.Δ. Μακρυγιάλου για το έργο: «Μετατόπιση και αντιστήριξη δημοτικού δρόμου στην παραλία Μακρυγιάλου».(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 22. Συνέχιση της μελέτης: Προκαταρκτική μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Μακρυγιάλου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 23. Συνέχιση της μελέτης: Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Δ.Δ. Μακρυγιάλου» .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 24. Συνέχιση του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Μακρυγιάλου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 25. Συνέχιση του έργου: Αποχέτευση Μεθώνης και Αγαθούπολης .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 26. Συνέχιση του έργου: Αποχέτευση Παλαιού Ελευθεροχωρίου .(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 27. Εκτέλεση του έργου: Κατασκευή αίθουσας τύπου στο δημοτικό στάδιο Αιγινίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 28. Εκτέλεση του έργου: Μίσθωση μηχανημάτων και αυτοκινήτων έργου Δ. Πύδνας –Κολινδρού έτους 2013(για εργασίες στην ενδοδημοτική οδοποιία – ακτές-ρέματα-χωματερές) και διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 29. Ορισμός ομάδας έργου για την πράξη με τίτλο: «Δράσεις για την απασχόληση στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας» που υλοποιεί η Α.Σ. «ΠΙΕΡΙΑ:ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
 30. Τροποποίηση του πρ/σμού έτους 2013 του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού για την ένταξη των δράσεων: α)Δράσεις ευαισθητοποίησης ενημέρωσης, εκδηλώσεων στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ Πιερική Σύμπραξη και β) Δράσεις που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη : ΠΙΕΡΙΑ:ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
 31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις δημοτών για θέματα ύδρευσης.(Εισήγηση κ. Γ. Κωστίκος).
 32. Λήψη απόφασης για μείωση τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ΑΜΕΑ και απόρους.(Εισήγηση κ. Γ. Κωστίκος).
 33. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού έτους 2013 για την ένταξη της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση του κλαπέντος υλικού των αντλιοστασίων του Δήμου», πρ/σμού 50.000,00€, σχετική τροποποίηση του πρ/σμού και διάθεση της πίστωσης.(Εισήγηση κ. Γ. Κωστίκος).
 34. Ονομασία πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοστάνης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση κ. Δ. Παπάς, Πρόεδρος Τ.Κ. Παλαιοστάνης).
 35. Ανταλλαγή δημοτικού οικοπέδου που βρίσκεται στον οικισμό Κολινδρού με ιδιωτικό οίκημα για την επέκταση του Λαογραφικού Μουσείου Κολινδρού και σχετική έκθεση εκτίμησης.(Εισήγηση κ. Α. Θεοδώρου, Πρόεδρος Δ.Κ. Κολινδρού).
 36. Ονομασία Αθλητικού Κέντρου Κολινδρού .(Εισήγηση κ. Α. Θεοδώρου, Πρόεδρος Δ.Κ. Κολινδρού).
 37. Συμμετοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στο Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην παραλιακή ζώνη του Νομού Πιερίας για το έτος 2013. (Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου, Αντιδήμαρχος).
 38. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπους του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης ΠΕ Πιερίας, Μακρυγιάλου Πιερίας.(Εισήγηση κ. Μ. Βουλκίδου,Πρόεδρος Δ.Σ.).
 39. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2013, αριθμού θέσεων υδρονομέων και καθορισμός αμοιβής αυτών. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 40. Αίτηση της Βουλκίδου Βαρβάρας του Θεοδώρου για διαγραφή ποσού που αφορά τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησής της έτους 2011, λόγω εξόφλησής του.(Εισήγηση Ταμιακή Υπηρεσία).
 41. Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους ως τακτικά μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 42. Υποβολή έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση εσόδων και εξόδων του δ΄ τριμήνου έτους 2012. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 43. Χρήση του ΚΗΙ 8266 λεωφορείου του ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ από το Δήμο, για εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών. (Εισήγηση κ. κ. Κακάνης, Αντιδήμαρχος).
 44. Παραχώρηση της χρήσης χώρων του Δημαρχείου Κολινδρού στο ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ και στη ΔΗΚΟΙΝΕ για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών τους αναγκών. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 45. Εξέταση αίτησης του κ. Χαλκίδη Γεωργίου του Νικολάου για μείωση μισθώματος δημοτικού τουριστικού περιπτέρου που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της παραθαλάσσιας ακτής της Τ.Κ. Μακρυγιάλου.(Εισήγηση κ. Χ. Μπρουσκέλης).
 46. Επικαιροποίηση της με αριθμό 224/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβωουλίου Πύδνας – Κολινδρού, για τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

Μαρία Βουλκίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου