Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΕΣΠΑ Από αύριο ανοίγει ο «κουμπαράς» των €90 εκατ. στην Κεντρική Μακεδονία


http://www.makthes.gr
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλογούν 90 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 2.000 επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων ή νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων. Η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αρχίζει από αύριο Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 -και η «ΜτΚ» παρουσιάζει σήμερα τα βασικά σημεία του προγράμματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, στο περιβάλλον και στις τεχνολογίες πληροφορικής, αλλά και για την απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ


Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενισχυθούν αποκλειστικά για επιλέξιμες δραστηριότητες στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών και εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
- Υφιστάμενες: Eπιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας μέχρι την 31.12.2011 (δηλαδή, έναρξη πριν από την 31.12.2009).
- Νέες - Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην προαναφερθείσα κατηγορία των υφιστάμενων, δηλαδή επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη από την 01.01.2010 έως την υποβολή της πρότασης (νέες επιχειρήσεις) και επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την υποβολή της πρότασης (υπό σύσταση επιχειρήσεις).
- ∆εν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή/ και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού. ∆εν έχουν, επίσης, δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising).

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται περισσότερες από 500 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, ανά κατηγορία:
- Μεταποίηση: Αρτοποιία, παραγωγή ζυμαρικών, απόσταξη αλκοολούχων ποτών, κατασκευή ειδών ένδυσης και υπόδησης, παραγωγή αρωμάτων, σαπουνιών και απορρυπαντικών, κατασκευή πυρίμαχων προϊόντων, κεραμικών, πλακιδίων, μεταλλικών προϊόντων, πορτών και παραθύρων, ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και γραφείων, εξοπλισμού και κοσμημάτων. Επιδοτούνται, επίσης, όσοι ασχολούνται με υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, με ξυλουργικές εργασίες, με την επισκευή μηχανημάτων πλοίων και σκαφών κοκ.
- Τουρισμός: Ξενοδοχεία κατηγορίας ενός, δύο και τριών αστέρων, επιπλωμένα διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, χώροι κατασκήνωσης κοκ.
- Εμπόριο-Υπηρεσίες: Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, χονδρικό εμπόριο, εμπορικοί αντιπρόσωποι, σχεδιαστές, φωτογράφοι, μηχανικοί, καθαριστές χώρων και κτιρίων, παιδότοποι, αθλητικές εγκαταστάσεις κοκ.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 456 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:
- 130,5 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.
- 135 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (ως εξής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 90 εκατ. ευρώ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 22,5 εκατ. ευρώ, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: 22,5 εκατ. ευρώ).
- 63 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (ως εξής: Περιφέρεια Θεσσαλίας: 22,5 εκατ. ευρώ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 18,0 εκατ. ευρώ, Περιφέρεια Ηπείρου: 22,5 εκατ. ευρώ).
- 67,5 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (ως εξής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 22,5 εκατ. ευρώ, Περιφέρεια Πελοποννήσου: 22,5 εκατ. ευρώ, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 22,5 εκατ. ευρώ).
- 60 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ως εξής: Περιφέρεια Κρήτης: 22,5 εκατ. ευρώ, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 22,5 εκατ. ευρώ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 15 εκατ. ευρώ (εθνικοί πόροι).
Τα 456 εκατ. ευρώ της συνολικής δημόσιας δαπάνης κατανέμονται ως εξής:
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Στον τομέα της μεταποίησης: 142.177.500 ευρώ. Στον κλάδο του τουρισμού: 92.670.000 ευρώ. Στο εμπόριο και στις υπηρεσίες: 123.652.500 ευρώ.
- Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις: 97.500.000 ευρώ, ανεξαρτήτως θεματικής ενότητας.

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο προϋπολογισμός των 90 εκατ. ευρώ κατανέμεται ως εξής:
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις: 70% του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις μεταποίησης η δημόσια δαπάνη είναι 28.980.000 ευρώ, στον κλάδο του τουρισμού 18.900.000 ευρώ και στον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών 15.120.000 ευρώ.
- Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις: 30% του προϋπολογισμού (δαπάνη 27.000.000 ευρώ, ανεξαρτήτως θεματικής ενότητας.
Συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία αναμένεται να εγκριθούν περίπου 2.000 επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων ή νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων.

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙΤΕ
Τα όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τη θεματική ενότητα, έχουν ως εξής:
- Μεταποίηση: από €30.000 έως €300.000.
- Τουρισμός: από €20.000 έως €300.000.
- Εμπόριο - Υπηρεσίες: από €20.000 έως €100.000.
Επί αυτού του προϋπολογισμού, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται (εξαιρουμένων των λειτουργικών δαπανών) στο 40% για μεσαίες επιχειρήσεις (με προσωπικό από 50-250 άτομα) και στο 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (από 0-50 άτομα). Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού συμπληρώνεται από ιδιωτική συμμετοχή. Ειδικά για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών σε ύψος 25%.

Ποιες 9+1 προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει:
1. Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ/ υπό σύσταση επιχείρηση.
2. Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια και να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ.
3. Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας, τους οποίους να διαθέτουν πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (οι υφιστάμενες και οι νέες) ή πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης (οι υπό σύσταση επιχειρήσεις).
4. Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης.
5. Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση ισχύουσα άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής της άδειας ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο, σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει: (α) να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και θα πληρούν τον συγκεκριμένο όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους, (β) να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ και (γ) να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΦΑΣ.
6. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις).
7. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
8. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ), όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
9. Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
10. Εφόσον αιτηθούν λειτουργικών δαπανών, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από αύριο Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 25 Απριλίου 2013, στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης.
Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο εντός δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, σε ένα από τα σημεία υποβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στο σημείο που δηλώνεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο διενεργείται ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο, οι προτάσεις αξιολογούνται από ειδικούς αξιολογητές του μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (με τυχαία ανάθεση, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, από το μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ). Εφόσον η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 20%, τότε η πρόταση ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή και ως οριστική βαθμολογία θεωρείται ο ΜΟ των δύο βαθμολογιών, που εμφανίζουν την μικρότερη απόκλιση.
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: (α) τεχνική κατάσταση επιχείρησης, (β) οικονομική κατάσταση επιχείρησης (μόνο για τις υφιστάμενες), (γ) κατάσταση επενδυτικού σχεδίου, (δ) επιπτώσεις επενδυτικού σχεδίου στην κοινωνία και οικονομία.
Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, εκδίδεται απόφαση ένταξης των έργων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία αναρτάται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους. Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμό κάτω από 50,00 απορρίπτονται. Ακολούθως, ο ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει σε κάθε δικαιούχο σχετική ενημέρωση με το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου του.

Τα 17 σημεία που χρειάζεται να προσέξετε
1. Για την υποβολή προτάσεων:
- Κλάδος (ΚΑΔ): Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δώσουν προσοχή στις μεικτές δραστηριότητες, με επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δραστηριότητες.
- Σωστή κατηγοριοποίηση, ανάλογα με το μέγεθος και τη δραστηριότητα.
- Έναρξη δραστηριότητας πριν τις 31.12.2009, για υφισταμένες επιχειρήσεις.
- Προϋπολογισμός: από €20.000 έως €300.000.
- Η εταιρεία που υποβάλλει την αίτηση δεν θα πρέπει να είναι εταιρεία franchising.
- Προσοχή στην πληρότητα της αίτησης και στις υπεύθυνες δηλώσεις κατά την ηλεκτρονική υποβολή.
- Προσοχή στην άδεια-αίτηση.
- Στοιχεία και πίνακες πρέπει να συμφωνούν με τα δικαιολογητικά (οικονομικά στοιχεία-απασχόληση).
- Προσοχή στις αναλυτικές πρόσφορες.
- Προσοχή στην περίπτωση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ).
2. Για την υλοποίηση του έργου:
- Προσεκτική μελέτη και πιστή εφαρμογή του εγχειριδίου υλοποίησης που θα διανεμηθεί από τον φορέα διαχείρισης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στις εγκεκριμένες επιχειρήσεις.
- Έγκυρη ενημέρωση του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για όλες τις πιθανές τροποποιήσεις του επενδυτικού σχεδίου.
- Οι δαπάνες πρέπει να γίνουν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
- Να είναι επιλέξιμος ο τρόπος πληρωμής δαπανών (μετρητά-δίγραμμες επιταγές) και εξόφλησης τιμολογίων.
- Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων παραδοτέων, που θα τεκμηριώνουν την καλή υλοποίηση του έργου, πριν την εξόφληση του προμηθευτή.
- Κάθε ενέργεια και δαπάνη θα ελέγχεται ως προς τη σκοπιμότητα τους σε σχέση με την επιχείρηση, το επιχειρηματικό σχέδιο, την επιλέξιμη δραστηριότητα και το εύλογο του κόστους τους. Ειδικά για τις δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και τις εν γένει μελέτες, οι ελεγκτές θα αξιολογούν το εύλογο του κόστους, βάσει συστήματος αξιολόγησης.
- Στενή παρακολούθηση και συνεργασία με τον σύμβουλο και τον λογιστή του έργου.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, www.e-kepa.gr).
- Στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ, www.efepae.gr).
- Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (www. pkm.gov.gr).
- Στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ, www.anko.gr).
- Στα επιμελητήρια των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.
- Στα καταστήματα των συνεταιριστικών τραπεζών (για υλικό).
- Στην ιστοσελίδα www.espa.gr
- Στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr


Οδηγός «πλεύσης» για τους μικρομεσαίους
Έναν αναλυτικό «μπούσουλα», με τις πιο συχνές ερωτήσεις (και τις απαντήσεις τους) για το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών παρουσιάζει η «ΜτΚ».
Σημειωτέον ότι οι απαντήσεις που δίδονται αποτελούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων της προκήρυξης, του οδηγού της δράσης ή των παραρτημάτων τους.

1. Εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης, θέλει να αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου και να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενισχύοντας τη δραστηριότητα του χονδρικού εμπορίου. Είναι επιλέξιμη; Αν ναι, πώς γίνεται ο διαχωρισμός των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν το χονδρικό εμπόριο; Aπάντηση: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά για ανάλογες περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ή θα αποκτήσουν μεικτή δραστηριότητα (με επιλέξιμους και μη επιλέξιμους κωδικούς), θα πρέπει το σύνολο των δαπανών να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις προτεινόμενες επιλέξιμες δραστηριότητες. Συνεπώς, δαπάνες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την αξιολογική διαδικασία είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και μη επιλέξιμη δραστηριότητα, θεωρούνται μη επιλέξιμες και περικόπτονται.
2. Στην κατηγορία δαπανών «Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος» συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση κτιρίων;
Aπάντηση: Στην κατηγορία δαπανών «1» περιλαμβάνεται η ανέγερση/ επέκταση κτιρίων, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του οδηγού και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την επιλεξιμότητα των δαπανών στο Παράρτημα VII του προγράμματος.

3. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάμου σε φορτηγό, στην κατηγορία δαπάνης «Μηχανήματα και Εξοπλισμός»; Επισημαίνεται ότι η αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού (ψυκτικός θάλαμος) γίνεται από ξεχωριστό προμηθευτή και δεν αποτελεί αγορά οχήματος που περιλαμβάνει ψυκτικό θάλαμο...
Aπάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά και η εγκατάσταση ψυκτικού θαλάμου σε όχημα στην κατηγορία δαπάνης «Μηχανήματα και Εξοπλισμός». Επισημαίνεται ότι το φορτηγό θα πρέπει να ανήκει στη κυριότητα της επιχείρησης και ο ψυκτικός θάλαμος να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.

4. Είναι επιλέξιμα τα τιμολόγια, μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης; Τα δελτία αποστολής, αν είναι προγενέστερα, είναι επιλέξιμα;
Aπάντηση: Η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ., προκαταβολή, δελτίο αποστολής κοκ.) πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών καθιστά αυτόματα το συνδεδεμένο παραστατικό αγοράς μη επιλέξιμο και, κατά συνέπεια, και τη δαπάνη με την οποία συνδέεται, καθώς και το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών.

5. Στις εμπορικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τι θεωρείται βασικός εξοπλισμός, προκειμένου να εξαχθεί η βαθμολογία στο υποκριτήριο 1.2;
Aπάντηση: Βασικός εξοπλισμός νοείται ο εξοπλισμός εκείνος, ο οποίος είναι απαραίτητος για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας (π.χ., ράφια, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα) ή την παροχή της υπηρεσίας (π.χ., εργαλεία, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μηχανήματα έργου).

6. Στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν διευθυντικό προσωπικό για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων 1.3, 1.4 και 1.5, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των μετόχων -εταίρων- ιδιοκτητών;
Aπάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα XIIΙ, όσον αφορά τα κριτήρια 1.3 και 1.4 βαθμολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης και η εμπειρία, αντίστοιχα, του επικεφαλής διευθυντή ή αντίστοιχου στελέχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διευθυντικό προσωπικό, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία ενός από τους μετόχους - εταίρους ή του ιδιοκτήτη. Το κριτήριο 1.5 αναφέρεται στο σύνολο των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.

7. Στο υποκριτήριο 3.2, δύο από τα πέντε στοιχεία βαθμολογίας με συντελεστή 0,2 έκαστον αναφέρονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης (Απλή εγκατάσταση νέων, πιο σύγχρονων μηχανημάτων και Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας). Για τους λοιπούς κλάδους, πως θα εξαχθεί η βαθμολογία σε αυτά; Θα πάρουν 0 ή, επειδή δεν μπορούν να βαθμολογηθούν, θα πάρουν το 0,2;
Aπάντηση: Η έννοια των νέων, πιο σύγχρονων μηχανημάτων δεν εξαντλείται στα καθαρά παραγωγικά μεταποιητικά μηχανήματα. Μπορεί, π.χ., για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο να αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός νέου σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, λογισμικού κ.ά.

8. Εξετάζεται το εκτός επιχορήγησης σκέλος του χρηματοδοτικού σχήματος μιας επενδυτικής πρότασης;
Aπάντηση: Το εκτός επιχορήγησης σκέλος του χρηματοδοτικού σχήματος μιας επενδυτικής πρότασης (ήτοι, η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής) δεν εξετάζεται κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Κατά τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών αποδεικνύεται με την εξόφληση των σχετικών παραστατικών.

9. Επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα και με επιλέξιμο ΚΑΔ, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνες σε δύο διαφορετικούς χώρους υλοποίησης, οι οποίοι θα είναι νόμιμα δηλωμένοι στην επιχείρηση (π.χ., έδρα και υποκατάστημα);
Aπάντηση: Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικοί τόποι υλοποίησης είναι εντός της ίδιας περιφέρειας και πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων-όρων του οδηγού.

10.Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αυτές πρέπει να διαθέτουν τον/ τους δηλούμενο/-ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ έχει δικαίωμα υποβολής, αν κάνει προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ 01.02.2013; Σε ποια κατηγορία θα μπει; Στις υφιστάμενες ή στις νέες;
Aπάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη, εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης. Όσον αφορά την κατηγορία στην οποία εντάσσεται, σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής, υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Άρα, αν μέχρι τις 31.12.2011 η επιχείρηση έχει δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας (ανεξαρτήτως ΚΑΔ), τότε θα υποβάλει ως υφισταμένη (κατηγορία 1). Αν δεν πληρείται αυτό το κριτήριο, τότε θα υποβάλει στην κατηγορία των νέων-υπό σύσταση επιχειρήσεων.

11. Η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήματος λειτουργίας ΕΟΤ (ξενοδοχεία) απαιτείται και για τις υπό σύσταση εταιρείες ή δεν εξετάζεται στην υποβολή αίτησης;
Aπάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήμα λειτουργίας ΕΟΤ για τις υπό σύσταση εταιρείες. Στον φάκελο υποβολής θα πρέπει να συμπεριληφθεί η υπεύθυνη δήλωση των 21 σημείων, ένα εκ των οποίων δεσμεύει τον φορέα ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί νόμιμα. Σύμφωνα με το Κεφ. 14 του Οδηγού και το Παράρτημα ΧVΙ, κατά την ολοκλήρωση απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής, όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που, κατά την ολοκλήρωση του έργου, δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομιστεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσής της. Η νέα ή η ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομιστεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι μήνες από την ολοκλήρωση του έργου.

12.Επιχείρηση που διαθέτει δύο επιλέξιμους ΚΑΔ (κύρια δραστηριότητα και δευτερεύουσα) σε διαφορετικές θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τον οδηγό, πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ για να υποβάλει αίτηση ή μπορεί να υποβάλει και για τους δύο;
Aπάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά μία θεματική ενότητα. Άρα, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει ΚΑΔ για την υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα.

13. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές προβολής (spot) είναι επιλέξιμες στις δαπάνες προβολής;
Aπάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ του οδηγού, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση μέσων μαζικής επικοινωνίας.

14. Τα μηχανήματα έργου είναι επιλέξιμα; Αν ναι, λογίζονται ως εξοπλισμός ή ως μεταφορικά μέσα;
Aπάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμα, εφόσον απαιτούνται και εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης, για την οποία έχει υποβληθεί πρόταση. Περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μηχανήματα - Εξοπλισμός Παραγωγής - Λοιπός Εξοπλισμός».

15. Τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, Ε7 κοκ., που ζητούνται ως δικαιολογητικά υποβολής, θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των θεωρημένων στην αρμόδια ΔΟΥ; Αυτά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι αποδεκτά;
Aπάντηση: Όλα τα φορολογικά έντυπα που προσκομίζονται θα πρέπει να αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι είναι εκείνα που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο, το οποίο να φέρει το όνομα και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ΔΟΥ. Σε περίπτωση που η υποβολή των εντύπων έχει γίνει ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη, ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση, μαζί με το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης.  Σε περίπτωση, τέλος, που η υποβολή των φορολογικών εντύπων στην αρμόδια ΔΟΥ έγινε μέσω λογιστή και τα φορολογικά έντυπα δεν έχουν αντίστοιχη υπογραφή παραλαβής, θα πρέπει να υποβληθεί, μαζί με το αντίγραφο αυτών, και αντίγραφο της λίστας που κατέθεσε ο λογιστής στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία να φέρει το όνομα και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ΔΟΥ ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού.

16. Στο παράρτημα ΙΙ - Επιλέξιμοι ΚΑΔ, τι σημαίνει η κωδικοποίηση «Α», «Β» και «Γ» στον πίνακα ανά Περιφέρεια;
Aπάντηση: Τα στοιχεία «Α», «Β» και «Γ», που υπάρχουν στο Παράρτημα ΙΙ με τους ΚΑΔ, κάτω από τις Περιφέρειες, αναφέρονται στο υποκριτήριο 3.4 της περιφερειακότητας, δηλαδή της συνάφειας κάθε ΚΑΔ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες τής εκάστοτε Περιφέρειας. Ανάλογα με τη συνάφεια ΚΑΔ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας, η βαθμολογία καθορίζεται ως εξής:
- ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας «Α»: βαθμός = 1.
- ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας «Β»: βαθμός = 0,8.
- ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας «Γ»: βαθμός = 0,2.
Σημειώνεται ότι η συνάφεια των ΚΑΔ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των Περιφερειών τέθηκε από κάθε Περιφέρεια.

17. Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο από υφιστάμενη επιχείρηση σε δύο διαφορετικούς επιλέξιμους KAΔ της ίδιας θεματικής ενότητας; Εάν ναι, μπορεί να συμπεριλάβει δαπάνες και για τους δύο ΚΑΔ;
Aπάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό, μπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας. Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες για όλους τους προς ενίσχυση επιλέξιμους ΚΑΔ.

18. Εταιρεία ΑΕ παροχής υπηρεσιών έχει μία χρήση από 07.02.2011 μέχρι 31.12.2011 και μία από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012. Μπορεί να λάβει μέρος;
Απάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό, υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Συνεπώς, η προαναφερθείσα επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση στην κατηγορία των νέων επιχειρήσεων.

19. Είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση ή η αγορά επαγγελματικών αυτοκίνητων και σε ποιες θεματικές ενότητες;
Απάντηση: Στο Παράρτημα VII περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες ανά θεματική ενότητα του προγράμματος. Τα μεταφορικά μέσα είναι κατηγορία επιλέξιμων δαπανών και στις τρεις θεματικές ενότητες: πρόκειται για προμήθεια μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης, σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

20. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την αύξηση κλινών στα τουριστικά καταλύματα;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμες, αρκεί να προσκομιστεί, μεταξύ άλλων, κατά τον τελικό έλεγχο ανανεωμένο Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ. Ειδικότερα, στις περιοχές ΟΠΑΑΧ οι επενδύσεις στον τουρισμό για ίδρυση και εκσυγχρονισμό με αύξηση δυναμικότητας (με προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και μέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

21. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών;
Απάντηση: Με βάση τις διατάξεις του Κεφ. 10 του οδηγού, διευκρινίζεται ότι:
- Για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, όπου οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο πρόγραμμα.
- Για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, και Νοτίου Αιγαίου, όπου οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού de minimis, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (11.01.2013).
- Για τις λειτουργικές δαπάνες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, για όλες τις περιφέρειες της χώρας.

22. Στην κατηγορία δαπανών «1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος», σε όλες τις θεματικές ενότητες, συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες αποπεράτωσης κτιρίων;
Απάντηση: Οι δαπάνες αποπεράτωσης περιλαμβάνονται στην κατηγορία δαπανών «1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος», σε όλες τις θεματικές ενότητες, με την προϋπόθεση τήρησης των λοιπών όρων του προγράμματος.

23. Στη σελ. 14 του οδηγού του προγράμματος (νέες επιχειρήσεις) αναφέρεται ότι απαιτείται αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα με τα δικαιολογητικά. Τι ισχύει;
Απάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό (Κεφ. 6.3, σελ. 14) η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο, σε περίπτωση που, βάσει νόμου, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Συνεπώς, μπορεί κατά την υποβολή να προσκομιστεί αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας.
Επίσης, στο Κεφ. 14 του οδηγού (σελ. 22) ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής, όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της.
Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομιστεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση. Η νέα ή η ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομιστεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι μήνες από την ολοκλήρωση του έργου.

24. Σε ξενοδοχείο με άδεια καφέ - μπαρ - πρωινού, που είναι ενιαίος χώρος, θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την ανακαίνιση του χώρου πρωινού, που είναι υποχρεωτικός με βάση την άδεια του ΕΟΤ ως ξενοδοχείο, ή θα εξαιρεθούν, επειδή στον ίδιο χώρο υπάρχει και άδεια καφέ, που δεν είναι επιλέξιμη δραστηριότητα από το πρόγραμμα;
Προτεινόμενη απάντηση: Θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την παροχή πρωινού στους πελάτες του ξενοδοχείου. Δαπάνες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή που θα διαπιστωθεί, είτε κατά την αξιολογική διαδικασία είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης, ότι εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και μη επιλέξιμη δραστηριότητα, θεωρούνται μη επιλέξιμες και περικόπτονται.

25. Υφιστάμενη επιχείρηση με δραστηριότητα στον κλάδο του εμπορίου ή της παροχής υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί νόμιμα, αλλά θα θελήσει να ξεκινήσει μεταποιητική δραστηριότητα και θα προσθέσει ανάλογο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να κατέχει την άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας πριν την υποβολή της πρότασης ή μπορεί να την προσκομίσει αργότερα;
Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφ. 14 του οδηγού και το Παράρτημα ΧVΙ, κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής, όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να προσκομιστεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσής της. Η νέα ή η ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομιστεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι μήνες από την ολοκλήρωση του έργου.

26. Επιχείρηση με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που λειτουργεί νόμιμα με άδεια λειτουργίας εστιατορίου και η οποία θέλει να επεκταθεί και να προσθέσει πριν την υποβολή της πρότασης τον ΚΑ∆ 56.21 «Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις», μπορεί να επιδοτηθεί: (α) για δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κουζίνας, για την προετοιμασία των γευμάτων για την τροφοδοσία, (β) για δαπάνες εξοπλισμού και σκεύη εστίασης (τραπέζια, καρέκλες, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζομάντιλα κοκ.) για την εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων, (γ) καθώς ενδέχεται κάποιες εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν στον χώρο της επιχείρησης, μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες δαπάνες για τη διαμόρφωση/ αναβάθμιση του χώρου της; Θα πρέπει να έχει εκδώσει σχετική άδεια για «Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις» πριν την υποβολή της πρότασης ή μπορεί να την προσκομίσει αργότερα;
Απάντηση: Μπορεί να επιδοτηθεί για δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κουζίνας για την προετοιμασία των γευμάτων για την τροφοδοσία, καθώς και για δαπάνες εξοπλισμού και σκεύη εστίασης (τραπέζια, καρέκλες, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζομάντιλα κτλ.), εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί ότι αυτά εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τη δραστηριότητα των υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. ∆εν μπορεί, όμως, να επιδοτηθεί για δαπάνες που αφορούν τη διαμόρφωση/ αναβάθμιση του χώρου του εστιατορίου. Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της νέας δραστηριότητας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ερώτηση 5.

27. Για μεταποιητικές επιχειρήσεις, είναι επιλέξιμη ενέργεια η δημιουργία ή/ και ο εκσυγχρονισμός σημείων πώλησης; Π.χ., τα αρτοποιεία/ ζαχαροπλαστεία διαθέτουν εργαστήριο παραγωγής προϊόντων και πρατήρια πώλησης, μέσω των οποίων πραγματοποιούν πωλήσεις λιανικής, τόσο δικών τους προϊόντων (λογιστικά φαίνεται ως λιανική πώληση προϊόντων) όσο και λοιπών ειδών -δηλαδή, προϊόντων τρίτων (λογιστικά φαίνεται ως λιανική πώληση εμπορευμάτων). Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να επιχορηγηθούν για κτιριακές εργασίες και εξοπλισμό πρατηρίου, είτε πρόκειται για υφιστάμενα πρατήρια είτε πρόκειται για τη δημιουργία νέων;
Απάντηση: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών δαπανών των χώρων διάθεσης) και μόνο. Δαπάνες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί, είτε κατά την αξιολογική διαδικασία είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης, ότι εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και μη επιλέξιμη δραστηριότητα, θεωρούνται μη επιλέξιμες και περικόπτονται.

28.Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας μιας επιχείρησης;
Προτεινόμενη απάντηση: Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, με δεδομένο ότι ο οδηγός δεν ορίζει υποβολή πρότασης για ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας και δεν συσχετίζει την υποβολή με τον κύκλο εργασιών του επιλέξιμου ΚΑΔ.

29. Είναι επιλέξιμη η αγορά φωτοβολταϊκών πλαισίων και λοιπού σχετικού εξοπλισμού για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 35.11.10.09 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα»;
Απάντηση: Επιχειρήσεις με δραστηριότητα παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να επιχορηγηθούν για όλες τις δαπάνες, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα VII του οδηγού. Οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της κατηγορίας δαπανών 4, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος VII του οδηγού.

30. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν ζητείται τίτλος κτήσης ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου, όπου θα γίνει η επένδυση. Πρέπει να προσκομιστεί;
Απάντηση: Στο Παράρτημα VII - «Επιλέξιμες Δαπάνες», στο μέρος «Β», αναφέρεται ότι οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία, παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών. Στην υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα ΧΙΙ) αναφέρεται ότι «η επιχείρηση θα προσκομίσει, προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
- Επισήμανση προς δικαιούχους: Το εν λόγω σημείο πρέπει να συμπεριληφθεί στην οικεία δήλωση μόνο στην περίπτωση που το ακίνητο στο οποίο θα γίνουν οι κτιριακές επεμβάσεις δεν ανήκει στην κυριότητα της επιχείρησης και η παραχώρηση χρήσης ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή η νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακίνητου δεν έχουν συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
Εφόσον υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, μπορεί να συμπεριληφθούν στον φάκελο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την πρώτη εκταμίευση.

31. Στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν το προσωπικό;
Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ του οδηγού, οι λειτουργικές δαπάνες (επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) αφορούν ενοίκια (περιλαμβάνουν το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου), δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου (σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης), δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (περιλαμβάνουν δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης, για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου