Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΙΝΙΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Θέμα: Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο υποέργο «Αποκατάσταση και
Στερέωση του ναού Αγίου Αθανασίου» του έργου «Μεταβυζαντινά Μνημεία Πιερίας. Στερέωση
Αποκατάσταση και Συντήρηση τοιχογραφικού διακόσμου», ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.
Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και το και
το Π.Δ.118/2013 (ΦΕΚ 152 Α/25.6.2013) Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου