Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Σε ποιες θέσεις θα τοποθετηθούν 2.858 δημοτικοί αστυνομικοί Σε ποιες θέσεις θα τοποθετηθούν 2.858 δημοτικοί αστυνομικοί

 
Εκτός Δημοσίου θα βρεθούν περίπου 140 δημοτικοί αστυνομικοί. Αποφασίστηκε ότι θα είναι 2.858 οι θέσεις τις οποίες θα διεκδικήσουν για τοποθέτηση οι 3.000 δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Με την ανακοίνωση-απόφαση που υπέγραψε την Τρίτη ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγουν οι εξής θέσεις που καλύπτουν προς επανατοποθέτηση το 95% των «διαθέσιμων» δημοτικών αστυνομικών:

- 1.536 θέσεις στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- 758 στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- 382 στο υπουργείο Εσωτερικών
- 152 στο υπουργείο Οικονομικών και
- 30 στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Από την κατανομή των θέσεων -και με βάση τα αιτήματα υπουργείων για κάλυψη αναγκών τους- προκύπτει ότι η επανατοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών θα πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ ένας σημαντικός αριθμός θα αξιοποιηθεί ως φύλακες σε σωφρονιστικά καταστήματα, στις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης («one stop shop») του υπουργείου Εσωτερικών, στις υπηρεσίες Δίωξης του Παραεμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, όπου θα ενταχθούν κάτοχοι πτυχίων σχετικών με το επιχειρησιακό αντικείμενο.

Ολη η ανακοίνωση με τις θέσεις αναλυτικά

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της γνωμοδότησης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Νόμος 4024/2011) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα.

Όπως επισημαίνεται από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την τοποθέτηση δημοτικών αστυνομικών στις νέες θέσεις αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα όπως «η ενίσχυση των υπαρχόντων σωφρονιστικών καταστημάτων, αλλά και το άνοιγμα νέων πτερύγων στα σωφρονιστικά καταστήματα της Νιγρίτας του Νομού Σερρών και των Χανίων, η ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η καλύτερη αντιμετώπιση του παραεμπορίου και των παράλληλων προβλημάτων που αυτό δημιουργεί, όπως για παράδειγμα η φοροδιαφυγή, ενώ τέλος ενισχύονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την απονομή ιθαγένειας».

Η δημοσίευση της ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναμένεται να γίνει το αργότερο μέχρι αύριο. Ετσι, οι δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού των δήμων στην οποία κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, αίτηση προτίμησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, θα συνταχθούν οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων, θα αποσταλούν οι αιτήσεις στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ, το οποίο προβαίνει στη μοριοδότηση των υπαλλήλων. Τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής θα γνωμοδοτήσουν, με βάση τα γενικά και ειδικά κριτήρια, και θα διαβιβάσουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει ενιαίο πίνακα διάθεσης. Τέλος, εκδίδεται υπουργική απόφαση μετάταξης - μεταφοράς του φορέα υποδοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου