Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΙΚΑ: Συμπληρώστε online τα στοιχεία σας, για να σας στείλουν την ετικέτα ανανέωσηςΙΚΑ: Συμπληρώστε online τα στοιχεία σας, για να σας στείλουν την ετικέτα ανανέωσης

                                Τέθηκε από σήμερα σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στην οποία μπορούν ασφαλισμένοι του Ιδρύματος να καταχωρούν τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας τους, ώστε να τους αποσταλεί σε αυτήν η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014. Η λειτουργία της σελίδας είναι πιλοτική και, στην παρούσα φάση, απευθύνεται σε ορισμένες κατηγορίες άμεσων ασφαλισμένων και συγκεκριμένα:
- Στους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (προσωπικό ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ) και έως την 8η Δεκεμβρίου του 2013 στους υπαλλήλους
- των υπουργείων (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ),
- των ΝΠΔΔ, πλην ΟΤΑ, (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) και
- των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2013.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ, σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων οποιουδήποτε υποκαταστήματος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, προκειμένου να καταχωρηθούν τα ορθά ατομικά τους στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος.

Όσοι δεν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία θα λάβουν τις ετικέτες στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS).

Οι υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφού η αποστολή σε αυτούς των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 θα γίνει με την ίδια διαδικασία που γινόταν κατά τα προηγούμενα έτη.

Η νέα σελίδα βρίσκεται στον ιστότοπο του ΙΚΑ (www.ika.gr) και θα είναι διαθέσιμη στην τελική της μορφή έως τις 4 Δεκεμβρίου του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου