Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΟΙΞΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ...

Άνοιξε στη Διαύγεια η διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή των νέων επικεφαλής των δημόσιων νοσοκομείων.
Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής κ. Παύλος Πολάκης, από σήμερα και μέχρι τις 19 Ιανουαρίου οι ενδιαφερόμενοι για τις 146 κενές θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στο ΕΣΥ μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους. Μάλιστα, ο κ. Πολάκης ανήρτησε την σχετική απόφαση και στον λογαριασμό του στο facebook προσθέτοντας την αραβική παροιμία (που είχε χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός) ότι «τα σκυλιά γαβγίζουν αλλά το καραβάνι προχωρά».

Το προσόν που θέτει ως απαραίτητο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι ένα: το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Αναφέρεται ότι θα συνεκτιμηθούν (αλλά δεν είναι απαραίτητα) ο διδακτορικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με διοίκηση και οικονομικά υγείας, οι τίτλοι σπουδών στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων, το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας, η καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ, η προϋπηρεσία  σε  θέση  ευθύνης  στο  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  τομέα  επί  5ετία τουλάχιστον, η σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματία για μια 10ετία, η επαγγελματική διαδρομή (όπως  προκύπτει  από θέσεις  που  υπηρέτησαν οι υποψήφιοι καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή τους), τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, το κοινωνικό έργο μέσω εθελοντικών οργανώσεων και η ηλικία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65 έτη.

Επίσης, θα συνεκτιμηθούν η προσωπικότητα και η εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων όπως θα προκύψουν από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή σε τρία Νοσοκομεία, τα οποία υπάγονται σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. Η αίτηση θα υποβληθεί μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών  Περιφερειών.

Οι  Υγειονομικές  Περιφέρειες θα καταχωρούν  τις  αιτήσεις  σε  συγκεντρωτική  ονομαστική κατάσταση και θα τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας εντός  τριών  εργάσιμων  ημερών  από  την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει όλους τους υποψήφιους που έχουν περάσει θετικά την εξέταση της πληρότητας των στοιχείων που έχουν κάνει οι Υγειονομικές Περιφέρειες. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων των  υποψηφίων  η  Επιτροπή  θα καταρτίσει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης ο οποίος θα περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό των υφισταμένων προς πλήρωση θέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου