Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

1.

Στόχοι

1.1

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, το οποίο απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Πιερίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2

Αφορά την περίοδο της ανθοφορία ως τα πρώτα στάδια καρπόδεσης και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3

Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση. Συστήνεται στους παραγωγούς συστηματική παρακολούθηση της καλλιέργειας δύο φορές την εβδομάδα.

2.

Διαπιστώσεις

2.1

Τα βαμβακόφυτα αναπτύσσονται πλήρως σε όλες τις περιοχές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πλέον ενώ οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών συμβάλουν θετικά στην εξέλιξη της καλλιέργειας. Παρατηρείται γενικότερα οψιμότητα της καλλιέργειας που οφείλεται κυρίως στις χαμηλές για την εποχή  θερμοκρασίες του Ιουνίου.

 Προέκυψαν  προβλήματα μικρής έκτασης κυρίως από λύγκο στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας.

Βρίσκεται σε εξέλιξη, με πτωτική τάση,  η πτήση των ακμαίων της πρώτης γενιάς του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού σε όλες σχεδόν τις περιοχές του νομού. Υπάρχουν αναφορές για διενέργεια ενός τουλάχιστον ψεκασμού,  ευτυχώς όμως μόνο κατά τόπους . Ισχυρή είναι  αυτή την περίοδο και η παρουσία των ωφέλιμων εντόμων.

 Η πρώτη γενιά του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού φαίνεται πως περνά χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα παρά τον αρχικό υψηλό αριθμό συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες. Οι υψηλές θερμοκρασίες της τελευταίας περιόδου  είχαν ευεργετική επίδραση ως προς τη δράση των ανωτέρω εχθρών.

 

2.2

Τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας – έναρξη καρπόδεσης και έχουν ύψος 70- 80 εκ.

3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν επιμελώς κάθε 3-4 ημέρες τα βαμβακόφυτά τους για τυχόν προσβολές από προνύμφες της πρώτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού που επιβίωσαν από τα ωφέλιμα και μόνο εάν διαπιστωθεί η παρουσία προνυμφών σε ποσοστό πάνω από 6-8% (6-8 σκουλήκια ανά 100 φυτά), να εφαρμοσθεί ψεκασμός.

Η χρήση αυτή την περίοδο εντομοκτόνων μη εκλεκτικών ευρέως φάσματος καταστρέφει τα ωφέλιμα και είναι δυνατόν να προκαλέσει αύξηση του πληθυσμού των επιβλαβών εντόμων.

3.2

Συνιστάται ισορροπημένη εφαρμογή άρδευσης και λίπανσης προκειμένου να αποφευχθεί περεταίρω οψίμιση της καλλιέργειας

4.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

4.1

Την περίοδο αυτή συνιστάται τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να ανήκουν στην κατηγορία των εκλεκτικών εντομοκτόνων. Τα σκευάσματα αυτά συστήνονται διότι η επιλογή είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα φιλική προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι ψεκασμοί καλό είναι να γίνονται βραδινές ώρες, καθώς τα ακμαία του πράσινου και του ρόδινου

σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- Τα αγροχημικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τη βαμβακοκαλλιέργεια και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους.

-  Προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( αρθ. 9 παρ. 3 & άρθ. 10 παρ 3. του ν4036/2014 ΦΕΚ 8 Α/2012).

- Οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

- Σε περίπτωση ψεκασμών πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.

- Οι βαμβακοπαραγωγοί/χρήστες είναι οι αποκλειστικοί και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλεγούν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς που συμβάλλουν στην αύξηση της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της καλλιέργειας.

 

               

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

                                                                               α.α.                                                                                       

 

 

 

   ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

 

 

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου