Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Δήμος Δίου - Ολύμπου : «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 20/07/2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:

1.  το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).

2.  Τη με αρ. Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066 B) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.».

 

 

1.     

Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτηρίων του Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2021

Εισηγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

2.     

Υποβολή προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Πρόταση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και πρότασης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας)

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

3.     

Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι».

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

4.     

Αποδοχή χρηματοδότησης και 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

5.     

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

6.     

 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εν λειτουργία εγκατάστασης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων με την επωνυμία «ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Ξηροκάμπι» του Αγροκτήματος Καρίτσας με πρόσωπο σε αγροτική οδό.

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                             Κωνσταντίνος Σαμαράς

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου