Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Πώς έκοψαν εν ψυχρώ χιλιάδες παιδιά

 

 Σε... έγκλημα προμελετημένο μέχρι λεπτομέρειας εξελίσσεται η εισαγωγή των υποψηφίων στην ανώτατη εκπαίδευση, φέτος, τη δυσκολότερη από ποτέ σχολική χρονιά.

Ηδη άρχισε να διαφαίνεται άνοδος των βάσεων στις περισσότερες κεντρικές και κυρίως τις δημοφιλείς σχολές των περισσότερων πεδίων (εξαίρεση η πιθανή μικρή πτώση στο 1ο πεδίο), όπως ιατρικές και πολυτεχνικές, με τις οικονομικές και Πληροφορικής να απογειώνονται.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αρχίζει να φαίνεται πιο καθαρά το σχέδιο αποκλεισμού χιλιάδων παιδιών.

Σημεία αιχμής: υψηλός ανταγωνισμός στις κεντρικές σχολές, ευρείες αποτυχίες στην κλίμακα όχι μόνο 0-5 αλλά και 5-10, επτά στα δέκα μαθήματα με βαθμολογίες κάτω από το 10 αλλά με τα «φρένα» των λιγότερων εισακτέων, της πονηρής κατανομής θέσεων και τη φετινή θεματοδοσία πανελλαδικών που συγκράτησε τον αριθμό των άτυχων.

Ολα αυτά, σε συνδυασμό με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και κυρίως τον υψηλό συντελεστή που έδωσαν περισσότερα από τα μισά τμήματα ΑΕΙ της χώρας, αναμένεται να αποκλείσουν υποψηφίους με μόρια από 8.000 έως και πάνω από 10.000.

Φέτος, για να λυθεί το παζλ, δεν αρκεί να εντοπιστούν οι παταγώδεις αποτυχίες, που έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο υπάρχουν, ούτε μόνο να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι καταγράφονται περισσότεροι αριστούχοι στα περισσότερα μαθήματα κι έτσι θα πιέσουν τις βάσεις προς τα πάνω. Εχει σημασία όλα όσα υπολογίστηκαν για τους κάτω από τη βάση, για τους λίγο πάνω από 10 και φυσικά για τις προθέσεις αποκλεισμού από την κυβέρνηση.

Αναλυτικά ανά πεδίο και ανά μάθημα:

Ανθρωπιστικές σπουδές

● Γλώσσα: Τεράστιο ποσοστό αποτυχίας αν ληφθεί υπόψη ότι κάτω από τη βάση έγραψε το 22,49% των υποψηφίων της κατηγορίας ενώ πέρυσι μόλις το 5,45%! Οι περισσότεροι έγραψαν από 12 έως 15, ενώ άριστα έγραψαν ελάχιστοι. Για την ακρίβεια, 18-19 έγραψε μόλις το 1,38%, δηλαδή 311 υποψήφιοι, ενώ 19-20 έγραψε το 0,08%, ήτοι 17 άτομα!

● Αρχαία: Το 45,26% έγραψε κάτω από τη βάση, με το μεγαλύτερο όμως ποσοστό από 5 έως 10 (30,19 έναντι 15,07 που έγραψε 0-5). Πέρυσι είχε γράψει κάτω από τη βάση το 47,18%. Λιγότεροι οι αριστούχοι και εδώ. 18-20 έγραψε το 3,83%, ενώ πέρυσι το 3,95%.

● Ιστορία: Αποτυχία μεγαλύτερη από πέρυσι. Κάτω από τη βάση το 51,18% (έναντι 50,81 πέρυσι). Αριστα (18-20) φέτος έγραψε το 13,65%, πέρυσι το 15,64%.

● Κοινωνιολογία: Αποτυχία κι εδώ. Κάτω από τη βάση το 43,91% (37,97% πέρυσι). Αριστούχοι 27,55% έναντι 28,28 πέρυσι.

Θετικές σπουδές

● Γλώσσα: Το 12,19% έγραψε κάτω από τη βάση. Μικρότερο από το αντίστοιχο των ανθρωπιστικών σπουδών! Πέρυσι τα είχαν πάει λίγο καλύτερα (11,11% κάτω από 10). Οι περισσότεροι συγκεντρώθηκαν στις βαθμολογίες από 11 έως 15. Αριστούχοι ελάχιστοι όπως πάντα.

● Φυσική: Το 44% κάτω από τη βάση, πέρυσι 41,5%. Οι περισσότεροι συγκεντρώθηκαν στην κλίμακα 12-15. Λίγοι οι άριστοι (17,64%) αλλά όχι λιγότεροι από πέρυσι (15,85%).

● Χημεία: 41,58% κάτω από τη βάση, πέρυσι 48,75%. Δεν παρατηρούνται συγκεντρώσεις σε καμιά βαθμολογική κλίμακα. Λίγοι και οι άριστοι. 18-20 έγραψε το 9,34%. Πιο αναλυτικά, 18-19 έγραψε το 6,46% ενώ 19-20 έγραψε μόνο το 2,88% (421 άτομα). Παρ’ όλα αυτά, είναι περισσότεροι από πέρυσι (5,47% )

● Μαθηματικά: 31,8% κάτω από τη βάση, πέρυσι 33,13%. Μονοψήφια τα ποσοστά των χαμηλών και μεσαίων βαθμών. Υψηλότερες συγκεντρώσεις από 17 έως 20.

Υγείας

● Γλώσσα: Καλύτερα από πέρυσι. Κάτω από τη βάση έγραψε το 11,77 (πέρυσι 29,68%). Από 14 μέχρι 18 έγραψαν αρκετοί. Πολύ λιγότεροι οι άριστοι.

● Φυσική: Κάτω από τη βάση έγραψε το 47,43% (πέρυσι το 44,7%). Αρκετοί οι άριστοι (11,36%).

● Χημεία: Φέτος κάτω από τη βάση έγραψε το 38,66%, πέρυσι το 47,61%. Λίγοι οι άριστοι. Ειδικά 19-20 έγραψε μόνο το 4,85%.

● Βιολογία: Φέτος κάτω από τη βάση 31,55%, πέρυσι 28,25%. Μεγάλη συγκέντρωση στην κλίμακα από 0-10, μικρές στις μεσαίες και μεγαλύτερες 17-19. Λίγοι οι 19-20 (7,41%).

Οικονομία

● Γλώσσα: Κάτω από τη βάση 39,98%, πέρυσι 41,86%. Υψηλές συγκεντρώσεις 12-15. Λίγες οι καλές βαθμολογίες. 18-19 έγραψαν 39 άτομα ενώ 19-20 μόλις τρία!

● Μαθηματικά: Από τις τραγωδίες της χρονιάς. Κάτω από τη βάση έγραψε το 72,76% αλλά πέρυσι ήταν ακόμη χειρότερα (75,6%). Ελάχιστοι σε κάθε βαθμίδα, οι λιγότεροι στην κλίμακα 18-20.

● Πληροφορική: Κάτω από τη βάση 41,69%, πέρυσι 44,75%. Καλύτερη η εικόνα σε σχέση με πέρυσι σε όλη την κλίμακα. Αρκετοί και οι άριστοι.

● Οικονομία: Κάτω από τη βάση 34,3%, πέρυσι 39,76%. Ανάλογη η εικόνα και σε αυτό το μάθημα. Αρκετοί οι άριστοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου