Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Ένταξη του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πύδνας-Κολινδρού» στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

 


Στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” έχει ενταχθεί ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο που πρότεινε ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού και αφορά βελτίωση τμημάτων της αγροτικής οδοποιίας του. Με το έργο αυτό θα βελτιωθούν υπάρχοντες δρόμοι πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο πόσο του 1.699.386,97 €. 

          “Το έργο που εντάχθηκε είναι πολύ σημαντικό για το δήμο μας, αλλά θα καλύψει μόνο ένα μικρό μέρος των πολύ μεγάλων αναγκών μας για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Για το λόγο αυτό οι προσπάθειές μας για διεκδίκηση και άλλων πιστώσεων μέσω παρομοίων Προγραμμάτων θα συνεχιστούν”, δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Μανώλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου