Κυριακή 26 Μαΐου 2013

1600 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον τομέα του ΠολιτισμούasepΝέος γύρος προσλήψεων ξεκινά στον τομέα του Πολιτισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη φάση προσλήψεων στον τομέα κοινωφελούς εργασίας, κατά την οποία θα προσληφθούν συνολικά 1.600 άτομα, χωρισμένα, από τα 3.200 άτομα που ήταν προγραμματισμένα αρχικά, σε δύο περιόδους.
Η πρώτη ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες με την απορρόφηση των πρώτων 1.600 ατόμων και η δεύτερη αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:
Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα" στον τομέα του Πολιτισμού , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, το ΑΣΕΠ , μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού (Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού) θα προβεί στην έγκριση νέων ανακοινώσεων-επαναπροκηρύξεων για την κάλυψη των θέσεων του φυλακτικού προσωπικού που έμειναν κενές.
 
Ενόψει των ανωτέρω, το ΑΣΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει και πάλι την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, εκπόνησε νέο Υπόδειγμα Ανακοίνωσης (πρόσκλησης - ενημέρωσης δικαιούχου προς τους δυνητικά ωφελούμενους) το οποίο απευθύνεται στους δικαιούχους φορείς και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την σύνταξη της Ανακοίνωσης και την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (κανόνες δημοσιότητας, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, κατάταξη υποψηφίων, ανάρτηση πινάκων, αποστολή πινάκων κατάταξης και αιτήσεων ενισταμένων στο ΑΣΕΠ κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα asep.gr.
 
 
Πηγή: Νewsbomb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου