Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Πεντακάθαρες οι ελληνικές θάλασσες


Πεντακάθαρες οι ελληνικές θάλασσες
Την εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών υδάτων κολύμβησης επαναβεβαιώνει η φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σχετικά με την καθαρότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Η έκθεση κατατάσσει τη χώρα μας στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε καθαρότητα, με ποσοστό ποιότητας 93,3%. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται Κύπρος και Λουξεμβούργο με ποιότητα υδάτων που αγγίζουν το 100%. 
Ωστόσο, δύο θέσεις πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται η Μάλτα με ποσοστό καθαρότητας νερών 97% και η Κροατία με 95%. Οι τρεις χώρες, εκ των οποίων και η Ελλάδα ανήκουν στα οχτώ κράτη όπου παρουσιάζονται εξαιρετικές τιμές ποιότητας. Μετά την Ελλάδα ακολουθούν Γερμανία (88%), Πορτογαλία (87%), Ιταλία (85%), Φινλανδία (83%) και Ισπανία (83%). 
Αρνητική πρωτιά για Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο
Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις παρατηρούνται στο Βέλγιο (12%), στις Κάτω Χώρες (7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6%). Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές χρειάστηκε να απαγορευτεί η κολύμβηση κατά την κολυμβητική περίοδο 2012. Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις στις παράκτιες περιοχές κολύμβησης είναι καλύτερες, καθώς πάνω από το 95% των περιοχών της Ένωσης πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ το 81% χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας. Συγκριτικά, το ελάχιστο όριο υπερβαίνει το 91% των λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης, ενώ εξαιρετική ποιότητα παρουσιάζει το 72% αυτών.
Καθαρότητες οι θάλασσες στην Ευρώπη από άλλες χρονιές
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ποσοστά αυτά αντιπροσωπεύουν βελτίωση των περυσινών αποτελεσμάτων, διατηρώντας τη θετική τάση που διαπιστώνεται από το 1990, οπότε άρχισε η παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης βάσει της σχετικής οδηγίας.
Όσον αφορά στο σύνολο των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, η έκθεση του ΕΟΠ επισημαίνει ότι συνεχίζεται η βελτίωσή τους, καθώς το 94% των περιοχών κολύμβησης στην ΕΕ πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων. Η ποιότητα των υδάτων είναι άριστη στο 78% των περιοχών, ενώ αυξήθηκε σχεδόν κατά 2% ο αριθμός των περιοχών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, σε σύγκριση με τα στοιχεία της περυσινής έκθεσης.
Παρά τη γενική βελτίωση, από τη φετινή έκθεση προκύπτει ότι η ποιότητα των υδάτων είναι ανεπαρκής σχεδόν στο 2% των παράκτιων, λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου