Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Τι να προσέξω στη δήλωση του 2013.

 
Μετά το άνοιγμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής άρχισαν ήδη να υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις μέσω Ίντερνετ. 
Είναι χρήσιμο να δούμε ποια είναι τα κύρια σημεία που άλλαξαν στη φετινή δήλωση και τι πρέπει να προσέξουμε για να αποφύγουμε φορολογική επιβάρυνση και ταλαιπωρία Ποιοι... υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση

• Υποβάλλουν υποχρεωτικά φορολογική δήλωση όσοι είναι πάνω από 18 χρονών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη (άρθρο 61 ν. 2238/1994).

• Δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση όσοι είναι πάνω από 18 χρονών και είναι προστατευόμενα μέλη.

• Παράδειγμα 1: Άνεργος 35 χρονών δεν είχε μέσα στο 2012 εισόδημα, δεν έχει ακίνητα ούτε καταθέσεις στην τράπεζα, υποχρεώνεται να υποβάλλει δήλωση μέσω Ίντερνετ.

• Παράδειγμα 2: Φοιτητής 24 χρονών δεν είχε εισόδημα μέσα στο 2012 και είναι προστατευόμενο μέλος, δεν υποχρεώνεται να υποβάλλει δήλωση. Αν από κάποια έκτακτη απασχόληση είχε εισπράξει 350 ευρώ ή και λιγότερο, θα είχε και το ελάχιστο ετήσιο τεκμήριο των 3.000 ευρώ, δεν θα μπορούσε να είναι προστατευόμενο μέλος και θα είχε υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση μέσω Ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι όσοι δηλώνουν εισόδημα έστω και ελάχιστο, πραγματικό ή τεκμαρτό δεν μπορούν να είναι προστατευόμενα μέλη επειδή τους υπολογίζεται ετήσιο τεκμήριο 3.000 για τον άγαμο και 5.000 για τους έγγαμους. Αν δεν δηλώνεται εισόδημα δεν υπολογίζεται τεκμήριο.

Δηλώσεις μέσω Ίντερνετ

• Όλες σχεδόν οι δηλώσεις φέτος, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω Ίντερνετ.

• Εξαίρεση υπάρχει και μπορούν να υποβληθούν χειρόγραφα (σε χαρτί): 1) οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους του εκλιπόντος, 2) όταν υπάρχει εξαιρετική αδυναμία υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά και αφού προηγούμενα συμφωνήσει και ο έφορος.

• Για να υποβληθούν όμως οι δηλώσεις από τον ίδιο το φορολογούμενο, πρέπει να έχει αφενός σύνδεση με το διαδίκτυο και αφετέρου να έχει κωδικούς πρόσβασης στο www.taxisnet.gr.

• Αν έχει ήδη παλιούς ή νέους κωδικούς μπορεί με αυτούς να υποβάλλει τη δήλωσή του.

• Αν δεν έχει, μπορεί με σχετικά εύκολο τρόπο επιλέγοντας «Εγγραφή νέου χρήστη» να πάρει κωδικούς. Θα πρέπει όμως στη συνέχεια αφού του σταλούν ηλεκτρονικά οι κωδικοί να επισκεφθεί την εφορία για να πάρει ένα νούμερο «τον κλειδάριθμο» που θα του είναι απαραίτητο για την παραπέρα διαδικασία.

• Πρακτική συμβουλή: Πριν αποφασίσετε να υποβάλλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά καλό θα είναι σε μία έντυπη δήλωση να τη συμπληρώσετε χειρόγραφα και στη συνέχεια στην οθόνη να μεταφέρεται στους ανάλογους κωδικούς αυτά που γράψατε στο χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσετε στο ελάχιστο την πιθανότητα των λαθών κατά την πληκτρολόγηση.

• Σημειώνεται ότι φέτος δεν θα σταλούν έντυπα φορολογικών δηλώσεων.

• Το έντυπο της δήλωσης του 2013 μπορείτε όμως να το εκτυπώσετε εύκολα. Στο κάτω μέρος της εφαρμογής υπάρχει η ένδειξη «ΚΕΝΟ Ε1» και επιλέγοντας το μπορείτε να το εκτυπώσετε χωρίς να τρέχετε να το βρείτε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τα έντυπα Ε2 (για τα ενοίκια) και Ε3 (για τους επαγγελματίες).

• Μέσω Ίντερνετ υποβάλλεται μόνο η αρχική δήλωση. Αν χρειαστεί να υποβάλλουμε συμπληρωματική ή τροποιητική δήλωση αυτό μπορεί να γίνει μόνο χειρόγραφα.

• Αν κάποιος δεν έχει κωδικούς ούτε μπορεί ή δεν θέλει να πάρει τότε μπορεί να επισκεφθεί ένα λογιστικό γραφείο και η δήλωσή του να υποβληθεί με τους κωδικούς του λογιστή. Απαραίτητο είναι να κάνει υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του και αν πρόκειται για συζύγους το γνήσιο της υπογραφής και των δύο. Το μειονέκτημα για το φορολογούμενο σε αυτήν την περίπτωση είναι η αμοιβή του λογιστή.

• Στη δήλωση γράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΜΚΑ των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη. Αν τα προστατευόμενα μέλη είναι άνω των 18 ετών γράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ.

• Πρέπει να υπάρχουν και να δηλώνονται αποδείξεις καταναλωτικών αγαθών ίσες ή ανώτερες από το 25% του εισοδήματος πραγματικού ή τεκμαρτού.

Δηλώνονται όλα τα εισοδήματα

• Στη δήλωση του 2013 δηλώνονται όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2012 από οπουδήποτε και αν προέρχονται είτε φορολογούνται αυτοτελώς είτε απαλλάσσονται του φόρου (άρθρο 8 ν. 4110/2013). Έχει ανακοινωθεί, (δεν έχει ακόμη νομοθετηθεί) ότι δεν θα δηλώνονται τόκοι καταθέσεων μέχρι 250 ευρώ.

• Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συνήθως αυτά δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6. Αν δηλωθούν εισοδήματα σε αυτούς τους κωδικούς θα ζητηθεί επιπλέον εξειδίκευσή τους σε επιμέρους κατηγορίες (ανοίγει σχετικό παράθυρο).

Ημιυπαίθριοι χώροι

Έγινε τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων των οικοδομών που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης και αυτών που έχουν κτισθεί με υπέρβαση των όρων δόμησης (ν. 3843/2010).

Οι ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα κατατεθεί φέτος. Πιο συγκεκριμένα θα περιληφθούν στη φετινή δήλωση οι ημιυπαίθριοι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, 2011 και 2012.

Μη δήλωση των χώρων

Αν διαπιστωθεί ότι παρά την τακτοποίησή τους, οι χώροι αυτοί δεν δηλώνονται όπου χρειάζεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο για την ανακρίβεια της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι για τα προηγούμενα χρόνια πριν την τακτοποίησή τους, αν διαπιστωθεί ότι οι χώροι αυτοί δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς δεν επιβάλλονται φόροι ή πρόστιμα (ΠΟΛ 1126/2011).

Αυθαίρετα

Σύμφωνα με οδηγίες από το υπουργείο οικονομικών (οδηγίες δήλωσης 2013) οι τακτοποιήσεις των αυθαίρετων κατασκευών και των αυθαίρετων αλλαγών χρήσης (υπόγεια, πατάρια κλπ.) δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα επηρεάσουν τη συμπλήρωση της φετινής φορολογικής δήλωσης. Αντιθέτως οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι θα ληφθούν υπόψη.

Τεκμήρια

Εκτός των άλλων περιπτώσεων οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης της κατοικίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κύρια ή για δευτερεύουσα (ΠΟΛ 1126/2011).

Παράδειγμα: Διαμέρισμα 80 τ.μ. έχει και ημιυπαίθριο χώρο 10 τ.μ. Αυτός ο ημιυπαίθριος χώρος τακτοποιήθηκε ως κύριος χώρος μέσα στο 2012. Με τη δήλωση εισοδήματος που θα κατατεθεί μέσα στο 2013 θα δηλωθεί ως συνολική επιφάνεια του διαμερίσματος 90 τ.μ. και όχι 80 τ.μ. που δηλώνονταν παλαιότερα. Με βάση τα 90 τ.μ. θα γίνει και ο υπολογισμός του τεκμηρίου.

Έντυπα Ε2 και Ε3

Όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των εντύπων Ε2 (για τα ενοίκια) και Ε3 (για τους επαγγελματίες) η ηλεκτρονική υποβολή τους πρέπει να γίνει πριν την υποβολή του εντύπου Ε1.

Έντυπο Ε9

Το έντυπο Ε9 αποτελεί από φέτος αυτοτελή δήλωση και δεν σχετίζεται η υποβολή του με το έντυπο Ε1. Η υποβολή του Ε9 παρατάθηκε μέχρι και την 30η Ιουνίου (ΠΟΛ 1029/2013).

Ατομική υποβολή Ε9

Τονίζεται ότι από το έτος 2012 και μετά, το έντυπο Ε9 (δήλωση στοιχείων ακινήτων) υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο στο έτος που υπάρχει τέτοια υποχρέωση και όχι οικογενειακά όπως γίνονταν πριν. Για τα ανήλικα παιδιά το Ε9 υποβάλλεται από το γονέα στο όνομα του παιδιού (άρθρο 321 ν. 4072/2012).

Οριστικοποίηση υποχρεωτικά

Όλοι όσοι είχαν την 1-1-2013 ακίνητα εκτός σχεδίου (χωράφια, βοσκοτόπια, δασικές εκτάσεις κλπ.) πρέπει υποχρεωτικά να ελέγξουν μέσω Ίντερνετ, αν αυτά που υπάρχουν στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών και εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή, είναι αυτά που πράγματι είχαν και αν είναι σωστά καταχωρημένα.

Αν είναι καταχωρημένα με λάθος στοιχεία ή δεν είναι καταχωρημένα, πρέπει να τα διορθώσουν και να τα καταχωρήσουν σωστά.

Ο έλεγχος και η διόρθωση γίνεται υποχρεωτικά μέσω Ίντερνετ.

Μετά τον έλεγχο και είτε τα στοιχεία είναι καταχωρημένα σωστά είτε γίνουν διορθώσεις πρέπει να γίνει υποχρεωτικά οριστικοποίηση της περιουσιακής τους κατάστασης μέσω Ίντερνετ.

Αν υπάρχουν λάθη στην καταχώρηση πρώτα γίνονται οι διορθώσεις και μετά η οριστικοποίηση (άρθρο 19 ν. 4110/2013).

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τα φυσικά και όχι για τα νομικά πρόσωπα.

Ακίνητα

• Γράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση Ε1 και στα έντυπα Ε2 και Ε9, όταν υποβάλλονται, ο αριθμός λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος για όλα τα ακίνητα που έχουν ρεύμα.

• Στον πίνακα 4Ε που δηλώνονται τα εισοδήματα από τα ακίνητα, προστέθηκαν νέοι κωδικοί για να διαχωρίζονται τα εισοδήματα στα οποία επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 1,5% ή 3%.

• Όσοι ασκούν εμπορική επιχείρηση και γεννήθηκαν μέχρι 31-12-1950 εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος. Πρέπει όμως να συμπληρώσουν τους κωδικούς 027-028 στον πίνακα 2.

• Πληρώνουν μικρότερο τέλος επιτηδεύματος σε σχέση με τους υπόλοιπους, όσοι έχουν μπλοκάκι αλλά στην ουσία είναι μισθωτοί. Πρέπει όμως να συμπληρώσουν τους κωδικούς 019-020 στον πίνακα 2.

• Εκτός από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος που γράφεται στον πίνακα 8 στην τέταρτη σελίδα της δήλωσης στους κωδικούς 333-334 του ίδιου πίνακα γράφεται και η παρακράτηση που έγινε μέσα στο 2012 για την εισφορά αλληλεγγύης.

• Το εκκαθαριστικό θα είναι τριπλό. Θα περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

Του κ. Χρήστου Δ. Μελά
Φοροτεχνικού, Συγγραφέα του φορολογικού οδηγού «ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου