Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Στις 30 Δεκεμβρίου η έναρξη της 3ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 
Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής...
"Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καλεί με την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο, να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων.

Επίσης, δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr, όπου θα λάβουν πρωτόκολλο για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ καθώς και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013.
Με τη συγκεκριμένη προκήρυξη ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών-πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000,00 €.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω:
  1. Του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης "1540" του Υπ.Α.Α.Τ.,
  2. Της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ.,
  3. Των Διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr  και  www.agrotikianaptixi.gr. και(http://www.minagric.gr/index.php/el/component/content/article/205-greek-content/metapoiisiagroti/epend-metro123a/2033-3prosklmetrou123a
  4. Των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :
ΜΕ Θεσσαλονίκης 2310984172 κ. Ε.Παύλου
ΠΕ Χαλκιδικής 2371351275 κ. Α.Σαρόπουλος
ΠΕ Πέλλας 2381351294 κ. Σ.Συμεού
ΠΕ Πιερίας 2351321310 κ. Γ.Κούκουλης
ΠΕ Ημαθίας 2331350142 κα. Ι.Κεχαγιά
ΠΕ Κιλκίς 2341350116 κ Ν.Κυριακού
ΠΕ Σερρών 2321355227 κ. Θ.Παπαδόπουλος
Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης είναι η 30η Δεκεμβρίου 2013".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου