Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Κ.Μακεδονία: Οι τρεις μεγάλοι κοινωνικοί στόχοι του νέου ΕΣΠΑ

.voria.gr
Picture 0 for Κ.Μακεδονία: Οι τρεις μεγάλοι κοινωνικοί στόχοι του νέου ΕΣΠΑ


Τρεις θεματικούς στόχους, που περιλαμβάνουν κοινωνικές δράσεις στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνει το νέο ΕΣΠΑ((Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανεργία, φτώχεια και παροχή δια βίου μάθηση αποτελούν τις κοινωνικές επενδυτικές προτεραιότητες, που θα χρηματοδοτηθούν και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναμένεται να δώσουν ανάσα σε χιλιάδες άτομα των λεγόμενων ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων στην περιοχή.


Σύμφωνα με όσα παρουσίασε σε εισήγησή της στο πλαίσιο συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αγγελική Ωραιοπούλου, η εικόνα της Περιφέρειας για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού είναι η εξής:
-Απασχόληση: Συνεχής πτώση των απασχολουμένων με παράλληλη αύξηση της ανεργίας. Τα ποσοστά ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά στους νέους, στις γυναίκες και στους ηλικιωμένους ανειδίκευτους. Επιπλέον, παρατηρείται μετατόπιση του κέντρου βάρους της απασχόλησης και της παραγωγής προς τον τριτογενή τομέα, ενώ οι θέσεις εργασίας στο δευτερογενή τομέα συρρικνώνονται και σταθεροποιούνται στον πρωτογενή. Ωστόσο, η αύξηση της απασχόλησης στις υπηρεσίες δεν είναι αρκετή ώστε να αντισταθμίσει τις συνολικές απώλειες απασχόλησης στην Περιφέρεια.
-Κοινωνική ένταξη και φτώχεια: Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει υπάρξει δραματική επιδείνωση, λόγω της παρατεταμένης κρίσης. Η φτώχεια πλήττει κυρίως τους νέους, τους ηλικιωμένους, τους άνεργους, καθώς και τις ειδικές ομάδες πληθυσμού. Η κρίση έπληξε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, όπως οι μετανάστες και οι Ρομά. Υπάρχουν όμως κι άλλες ειδικές ομάδες (ΑΜΕΑ, άστεγοι, εξαρτημένοι, ψυχικά ασθενείς κτλ.), των οποίων τα προβλήματα έχουν οξυνθεί.
-Εκπαίδευση: Οι σχετικές υποδομές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κρίνονται, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, ως ικανοποιητικές. Παρόλα αυτά, διαπιστώνονται προβλήματα όπως πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, σημαντικά ποσοστά αναλφάβητων, χαμηλή συμμετοχή στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση, μειωμένη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση κ.ά. Η οικονομική κρίση προκάλεσε το πρόβλημα του υποσιτισμού πολλών μαθητών στο σχολείο, ενώ η μεγάλη μείωση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των εκπαιδευτικών υποδομών θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ένας από τους στόχους που έχει θέσει για τη νέα προγραμματική περίοδο, που αρχίζει σε λίγες μέρες, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι «η υποστήριξη και ενδυνάμωση της κινητικότητας και αναβάθμισης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, η δυναμική αντιμετώπιση της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής».
Σύμφωνα με την κ. Ωραιοπούλου, αυτό θα επιδιωχθεί μέσω της προώθησης συγκεκριμένων ειδικών στόχων:
1.Βελτίωση των συστημάτων, δομών και υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης.
2.Ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, με έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, της κοινωνικής πρόνοιας και της καταπολέμησης της φτώχειας.
3.Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
4.Ενεργητική υποστήριξη ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων, των μακροχρόνια άνεργων, των γυναικών και των ειδικών ομάδων του πληθυσμού με πρόβλημα πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας.
5.Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων.
6.Καταπολέμηση των διακρίσεων και βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και προοπτικών των γυναικών και στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
7.Αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών για την υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και με την αξιοποίηση των νέων ΤΠΕ.
8.Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στη διαρθρωτική αλλαγή.
9.Στήριξη της απασχόλησης των ομάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας.
10.Βελτίωση των υποδομών υγείας στο σύνολο της Περιφέρειας και της πρόσβασης σ’ αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου