Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Συνάντηση για την Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Κατερίνη

Η συνάντηση για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του έργου Breed, το οποίο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα SMP-COSME-2021-RESILIENCE και ο Δήμος Κατερίνης συμμετέχει ως εταίρος,  πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, στο Δημαρχείο.

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία μεταξύ φορέων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του Τρίτου τομέα ώστε να διαμορφωθεί ο πυρήνας ενός Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

Μέσα από συμμετοχικές δραστηριότητες και εργαστήρια, οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν παρείχαν την δική τους οπτική και τις γνώσεις, εντοπίζοντας τις ανάγκες και τα προβλήματα της περιοχής. Καθορίστηκαν τα βασικά πεδία δράσης, προσδιορίστηκε η προτεραιότητα τους και προτάθηκαν επεμβάσεις.

 

Η τρίτη και τελευταία συνάντηση για την ολοκλήρωση της τοπικής φάσης του έργου περιλαμβάνει την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν.

 

Τον Δήμο Κατερίνης εκπροσώπησε η ειδική επιστήμονας πληροφορικής και υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου, Αναστασία-Σωτηρία Τούφα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου