Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Ελεύθερη πρόσβαση σε ψηφιακές γεωγραφικές πληροφορίες του αγροτικού τομέα


Ελεύθερη  πρόσβαση σε ψηφιακές γεωγραφικές πληροφορίες του αγροτικού τομέα με τη δημιουργία δύο διαδικτυακών κόμβων από το ΥΠΑΑΤ
Η Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  (ΥΠΑΑΤ)δημιούργησε δύο διαδικτυακούς κόμβους (sites) για την ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα ψηφιακά δεδομένα και στις υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου«Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την Οργάνωση και Διάχυση Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αγροτικού Τομέα».
Η πρώτη διαδικτυακή γεωπύλη (http://geoportal.topographiki.gr) παρέχει σε πολίτες και φορείς, τηδυνατότητα αναζήτησης και θέασης χωρικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Τα προϊόντα αυτά δύναται να παραγγελθούν και να διατεθούν εκτυπωμένα ή ψηφιακά. Η διάθεση ακολουθεί τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς.
Αναλυτικά τα προϊόντα που διατίθενται είναι :
Δεδομένα Δ/νσης Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ
•    Διαφάνειες ενοτήτων σε ψηφιακή & αναλογική μορφή
•    Τριγωνομετρικά σημεία
•    Αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:20.000 (και σε μεγέθυνση 1:10.000 & 1:5.000) και 1:40.000 (και σε
μεγέθυνση 1:20.000 & 1:10.000)
•    Ορθοφωτοχάρτες σε ψηφιακή & αναλογική μορφή
•    Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
•    Αγροτεμάχια-Καλλιέργειες
•    Μεταδεδομένα για το σύνολο των δεδομένων και υπηρεσίες καταλόγου (WMS, WCS) για μερικά
δεδομένα.
Δεδομένα Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (πρώην ΥΠΑΑΤ νυν ΥΠΕΚΑ)
•    Μνημεία Φύσης
•    Ορθοφωτοχάρτες (ψηφιακοί & αναλογικοί)
•    Διανυσματικά Δεδομένα Βλάστησης - Χρήσεων Γης
•    Ορθοφωτοχάρτες Βλάστησης - Χρήσεων Γης χωρίς γεωαναφορά
•    Εδαφοτομές σε ψηφιακή & αναλογική μορφή
•    Χάρτες Γαιών και Γαιοικανότητας σε ψηφιακή & αναλογική μορφή
•    Χάρτες Βλάστησης σε ψηφιακή & αναλογική μορφή
•    Χάρτες Βλάστησης χωρίς γεωαναφορά
•    Καταφύγια Άγριας Ζωής
•    Αισθητικά Δάση
•    Εθνικοί Δρυμοί
•    Ορθοφωτοχάρτες 1945-1960
•    Μεταδεδομένα για το σύνολο των δεδομένων και υπηρεσίες καταλόγου (WMS, WCS) για μερικά
δεδομένα.
Δεδομένα ΕΘΙΑΓΕ (νυν ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)
•    Εδαφολογικές Μελέτες
•    Μεταδεδομένα για το σύνολο των δεδομένων και υπηρεσίες καταλόγου (WMS, WCS) για μερικά
δεδομένα.
Η δεύτερη διαδικτυακή γεωπύλη (http://gaec.topographiki.gr) παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες και φορείς να αναζητήσουν και να προβάλουν πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία εδάφους για το σεβασμό και την τήρηση των ορθών γεωργο-περιβαλλοντικών συνθηκών (GAEC). Τα δεδομένα αυτά είναι πρωτότυπα και δημιουργήθηκαν από την Δ/νση Τοπογραφικής με φωτοερμηνευτικές μεθόδους στα επικαιροποιημένα υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών της Επικράτειας. Η γεωπύλη δίνει δυνατότητα δυναμικής θέασης όποιων στοιχείων εδαφοκάλυψης επιθυμεί ο χρήστης:
•    Αυτοφυής θαμνώδης βλάστηση
•    Χορταριασμένα αυλάκια (αρδευτικά ή στραγγιστικά)
•    Φυτοφράχτες
•    Αυτοφυή δένδρα
•    Αναβαθμίδες
•    Αναχώματα
•    Αυτοφυείς θάμνοι και δένδρα
•    Εκτάσεις με αναβαθμίδες
•    Φυσικά πρανή
•    Ξερολιθιές,
όπως επίσης και των νησίδων αναφοράς των αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ.
Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εμφανίσει στην ίδια οθόνη περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως :
•    Περιοχές NATURA & Αγροτικές εκτάσεις εντός NATURA
•    Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
•    Ευπρόσβλητες ζώνες
•    Βοσκότοποι
•    Περιοχές σπάνιας βλάστησης και καταφύγια άγριων ζώων
•    Οικοτόπους
•    Παραλίμνιες , Παραποτάμιες, Παράκτιες & Περιδασικές περιοχές
•    Περιοχές Νιτρορύπανσης και
•    Ανάγλυφο εδάφους (κλίσεις & προσανατολισμοί).
Μέσω της εφαρμογής, οι καλλιεργητές μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία αποτύπωσης εδάφους για το σεβασμό και την τήρηση των ορθών γεωργο-περιβαλλοντικών συνθηκών ενώ, παρέχεται διαδραστικά η δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επανεξέτασης.
Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) θέασης. Περιλαμβάνονται Μεταδεδομένα για το σύνολο των δεδομένων και υπηρεσίες καταλόγου (WMS, WCS).
Το έργο απευθύνεται σε αγρότες, γεωτεχνικούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, μηχανικούς και μελετητές, φορείς λήψεως αποφάσεων και πολίτες, συντελώντας στα εξής:
-    στην διαχρονικό εντοπισμό ιδιοκτησιών και χρήσεων γης,
-    την αποκάλυψη και προστασία των δικαιωμάτων του Δημοσίου,
-    την αντιμετώπιση προβλημάτων ακυρότητας των δικαιοπραξιών μεταξύ ιδιωτών,
-    την αναδιάρθρωση και τη σωστή εγκατάσταση των καλλιεργειών,
-    τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές,
-    τις σωστές οδηγίες λίπανσης,
-    την προστασία του Περιβάλλοντος από τη νιτρορύπανση,
-    την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.),
και γενικότερα την καλύτερη διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος  Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) - Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) και του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ (2007-2013).
Για την υλοποίηση του έργου η Διεύθυνση Τοπογραφικής συνεργάστηκε με την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, το ΥΠΕΚΑ, την Κτηματολόγιο Α.Ε. και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι παραχώρησαν γεωγραφικά δεδομένα με σκοπό την υλοποίηση των εφαρμογών, διατηρώντας τα πνευματικά δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου