Κυριακή 8 Ιουλίου 2012

Τα πρώτα μέτρα της νέας κυβέρνησης ανακοινώθηκαν στη Βουλή.

Φορολογία: Αύξηση αφορολόγητου και πετρέλαιο για... λίγουςΤην αλλαγή του φορολογικού συστήματος με μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση προανήγγειλε από τη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης.
Ο κ. Μαυταγάνης είπε ότι θα εξισωθεί το πετρέλαιο κίνησης με το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά με ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.
Ο υφυπουργός σημείωσε ότι
από τη φορολογική μεταρρύθμιση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η οικονομική επιβίωση της χώρας.
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο υφυπουργός
*Απλοποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος με διατάξεις σαφείς και ουσιαστικές και αποφυγή γραφειοκρατικών ρυθμίσεων
*Προσπάθεια ώστε κάθε φορολογικό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει διατάξεις που επηρεάζουν τη φορολογηση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων να συζητείται αμέσως μετά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους και άπαξ εκτός εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων
*Επανεξέταση του αριθμού των κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με στόχο τη μείωση των κλιμακίων και επανεξέταση του αφορολόγητου προς τα πάνω
*Επανεξέταση της έννοιας της φορολογικής κατοικίας δεδομένου ότι ορισμένες από τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να μην είναι δίκαιες
*Μελέτη για θέσπιση κινήτρων απόκτησης φορολογικής κατοικίας οικονομικά έυρωστων αλλοδαπών με σκοπό αφενός την ανάπτυξη της κατοικίας αλλοδαπών ευκατάστατων συνταξιούχων και αφετέρου την προσέλκυση επιχειρηματιών και στελεχών για να εγκατασταθούν στη χώρα μας
*Αξιολόγηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια
*Υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς παρατάσεις
Προς αντικατάσταση το χαράτσι
Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία προωθούνται μέτρα για:
*Αντικατάσταση του έκτακτου τέλους και του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων
*Εξέταση υπαγωγής σε αυτοτελή φορολογία του ποσού της αποπληθωρισμένης υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτων ιδιωτών για ποσά πάνω από κάποιο όριο
*Επανεξέταση του συντελεστή φόρου μεταβίβασης ακινήτων
*Επέκταση της εφαρμογής των αντικειμενικών αξιών όπου αυτές δεν υφίστανται
Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μαυραγάνης, προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, προτείνονται μέτρα:
*Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής
*Εφαρμογής του ηλεκτρονικού περιουσιολόγιου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσοι δεν συμμορφωθούν εκτός από τις χρηματικές ποινές θα προβλεφθεί και αυστηρή ποινή μέσω της θέσπισης ποινικού αδικήματος
*Αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες πόρους με θέσπιση πρόστιμου ως ποσοστό επί του κύριου φόρου που δεν θα μειώνονται σε περίπτωση συμβιβασμού - παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης - και επιβολή τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο για περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα επαναπροσδιοριστεί.
*Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες όπως έχουν οι περισσότερες προηγμένες χώρες στον κόσμο που θα περιέχει τεκμήρια για την ανίχνευση των ελεγχόμενων εταιρειών που συστάθηκαν μόνο για φορολογικούς σκοπούς
*Θέσπιση γενικής αλλά πλήρους διάταξης για την φοροαποφυγή ώστε να ακυρώνονται φορολογικά συναλλαγές οι οποίες γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου χωρίς κανένα πραγματικό οικονομικό αντικείμενο.
*Ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων και αναδιάρθρωσή του
*Ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και κεντρικό συντονισμό
*Εξοπλισμό των τελωνείων
*Ενοποίηση της νομοθεσίας των ενδοομιλικών συναλλαγών με πρόβλεψη για έλεγχο από το υπουργείο
Δέσμευση για ταχύτητα και διαφάνεια
Ο υφυπουργός Οικονομικών εξήγγειλε μια δέσμη ειδικών προτάσεων με πρώτη την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση ορισμένων διατάξεων σε επιμέρους φορολογίας. Ακόμη θα επαναξιολογηθούν οι φόροι υπέρ τρίτων με σκοπό την κατάργησή τους και αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά και θα επανεξετασθεί το σύστημα υποβολής δηλώσεων βεβαίωσης και καταβολής του ΦΠΑ και μετάβασης σε καθεστώς ΦΠΑ πραγματικού χρόνου.
Εξάλλου θα καταργηθούν οι Επιτροπές διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών πάνω από συγκεκριμένο όριο και υπαγωγή των υποθέσεων προς συμβιβασμό στο θεσμό της φορολογικής διαιτησίας στην οποία θα προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν πάει στο δικαστήριο και χωρίς να εξαρτάται από αν θα συναινέσει ο εκάστοτε υπουργός.
Επίσης θα δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο των αποφάσεων φορολογικής διαιτησίας για να επιτευχθεί διαφάνεια και ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων μεταβολών και δικαιολογητικών από τους φορολογούμενους καθώς και επανεξέταση του αδικήματος της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων.
Τέλος, θα επανεξετασθεί το καθεστώς λήψης μέτρων υπέρ του δημοσίου ώστε να μην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο και ίδρυση διευθύνσης φορολογικών μελετών με σκοπό την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου