Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Πρόγραμμα διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο μέτρο 214 – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων», σε σχέση με την ισχύουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνει ότι:
•  Από την Τρίτη 10.07.2012 είναι διαθέσιμη για χρήση από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ η μηχανογραφική εφαρμογή προεκτύπωσης της σχετικής αίτησης ενίσχυσης. Ως βάση για την δημιουργία της εν λόγω αίτησης θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2012.
•   Από την Τετάρτη 11.07.2012 είναι διαθέσιμη από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για χρήση η μηχανογραφική εφαρμογή καταχώρησης της αίτησης ενίσχυσης και παροχής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όσους υποβάλουν αίτηση.
Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για το εν λόγω μέτρο είναι η 15η Αυγούστου 2012.
Επισημαίνεται ότι η Δράση αυτή εντάσσεται στη μεγάλη προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διατήρηση και αξιοποίηση των πόρων του γενετικού υλικού, δηλαδή της πλούσιας βιοποικιλότητας του τόπου μας, στην παραγωγική διαδικασία και ειδικά στην παραγωγή ντόπιων, παραδοσιακών προϊόντων, ονομασίας προέλευσης κλπ.
Το ξεκίνημα από τη ζωική παραγωγή υποδηλώνει και τη μεγάλη προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Υπουργός, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος και από τις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή τόνισε ότι στις προτεραιότητες της νέας πολιτικής  ηγεσίας του Υπουργείου είναι η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
Παράλληλες δράσεις γίνονται ήδη από το ΥΠΑΑΤ ώστε να εξευρεθούν τρόποι ενίσχυσης για τον αντίστοιχο τομέα της φυτικής παραγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου