Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Θεσσαλονίκη: Στα σκαριά δημοτικά ιατρεία


Δημοτικά ιατρεία στη Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να δημιουργήσει ο ομώνυμος δήμος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού».
Η πρόταση θα υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως τελικό δικαιούχο της Δράσης «Ιατρική δημοτική δικτύωση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας/Health-thess-net». Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται
για την ένταξη έργων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα αφορά τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας και ανέρχεται στο ποσό των 4.710.279,00 €.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σκοπός της πρότασης είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικών ελέγχων υγείας που θα απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, άνεργους, αποκλεισμένους.
Συγκεκριμένα θα υπάρξει συνδυασμός της παροχής «πρωτοβάθμιας υγείας και φροντίδας» με την δικτύωση όλων των σχετικών δομών που λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης, με την παράλληλη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων.
Για την υλοποίηση του Σχεδίου ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης στο οποίο θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει πιλοτικά το πρόγραμμα υπηρεσιών πρόληψης στους χώρους των Δημοτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών, τους οποίους και θα εξοπλίσει με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και θα διαθέσει την υποδομή.
Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης θα συμμετάσχει με τις δομές του Συστήματος Υγείας προκειμένου να γίνουν άμεσες παραπομπές σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις και να γίνουν παραπομπές σε ειδικές δομές ανά κατηγορία ωφελουμένων (ιατρεία διακοπής καπνίσματος, γηροϊατρικά ιατρεία, ΟΚΑΝΑ, Μονάδα Εφήβων, κλπ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου