Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών για το έτος 2016


Αποτέλεσμα εικόνας για Δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής παραγωγής ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, παρασκευαστήρια, σημεία πώλησης, μεταφορικές εταιρίες κ.α. που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών υποχρεούνται κάθε έτος να δηλώνουν την ποσότητα και το είδος των ζωοτροφών που παρήγαγαν ή/και διακίνησαν στις εγκαταστάσεις τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της ΚΥΑ αριθμ. 263233/2008 (Β’ 244). Αυτή η δήλωση είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τελών.
Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των σχετικών δηλώσεων  για το έτος 2016 έχει οριστεί η 03-02-2017, ημέρα Παρασκευή (Πληροφορίες: Δημήτριος Γρηγοριάδης, τηλ. 2351351257)

Παρακαλούνται οι παραπάνω όπως ανταποκριθούν εμπρόθεσμα ώστε να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 


Ο
Εισηγητής Γεωπόνος


Δημήτριος Γρηγοριάδης
Ο
Προϊστάμενος του Τμήματος


Κωνσταντίνος Μπάκος
H
Προϊσταμένη της Δ/νσης


Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΙΤΣΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου