Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Η γρίπη των πτηνών είναι ιογενές νόσημα  υποχρεωτικής δηλώσεως. Μεταδίδεται με άμεση επαφή με μολυσμένα πτηνά ή προϊόντα αυτών.  Η χαμηλής παθογονικότητας μορφή (LPAI) της νόσου προκαλεί συνήθως ήπια συμπτώματα στα πτηνά ενώ η υψηλής παθογονικότητας μορφή (HPAI) προκαλεί συνήθως πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.
Η γρίπη των πτηνών είναι δυνητικά ζωοανθρωπονόσος αλλά η πιθανότητα μετάδοσης στον άνθρωπο είναι σχετικά μικρή.

Λόγω των πρόσφατων κρουσμάτων γρίπης των πτηνών του υπότυπου Η5Ν8 σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία και η Πολωνία και τελευταία και η Ελλάδα (Έβρος και Αρκαδία) παρακαλούνται όσοι έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, μέλη ορνιθολογικών  οργανώσεων, καταφύγια αγρίων ζώων κ.τ.λ.) αλλά και οι απλοί πολίτες,  σε περιπτώσεις ανεύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών λόγω δραστηριότητάς τους σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμού, λιμνοθάλασσες να ειδοποιούν άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας για να ληφθούν τυχόν δείγματα.
Οι πτηνοτρόφοι και οι κάτοχοι οικόσιτων πουλερικών πρέπει να λαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας :
Η ατομική προστασία και υγιεινή (καλό πλύσιμο χεριών, χρήση κατάλληλων στολών, γαντιών και υποδημάτων, απολύμανση) μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα μετάδοσης του νοσήματος από τον άνθρωπο ενώ το σωστό μαγείρεμα των τροφίμων που προέρχονται από πτηνά ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο προσβολής από τον ιό.  Επίσης, πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζώντων πουλερικών.
   Οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι συστηματικών εκμεταλλεύσεων  πουλερικών πρέπει:
1. Να προσέχουν για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων όπως α) πτώση ημερήσιας κατανάλωσης τροφής και νερού μεγαλύτερη του 20%, β) πτώση ημερήσιας αυγοπαραγωγής μεγαλύτερη του 5% για χρονικό διάστημα άνω των 2 ημερών γ) ποσοστό θνησιμότητας μεγαλύτερο του 3% σε μια εβδομάδα δ) τυχόν κλινικά συμπτώματα ή αλλοιώσεις που θέτουν υποψία γρίπης των πτηνών.
2. Να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από  άγρια πτηνά και άλλα ζώα πχ. ποντίκια. Απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού για τα εκτρεφόμενα πουλερικά από εξωτερικές δεξαμενές.
3. Να φροντίζουν για την απολύμανση όλων των  οχημάτων και των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση και για την ανανέωση των λεκανών απολύμανσης έξω από τους θαλάμους ανά 24ωρο  με εγκεκριμένα απολυμαντικά.
4. Να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις
   Οικόσιτα πτηνά (κότες, πάπιες, χήνες, ινδόρνιθες, περιστέρια κλπ.)
   Απαγορεύεται η διατήρηση πτηνών ως οικόσιτα σε ανοιχτούς χώρους ( αυλές, χωράφια κ.λπ.) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ. από υδατοσυλλογές (ποτάμια, λίμνες, θάλασσες κλπ.) και  σε μη περιφραγμένους χώρους.
Τα οικόσιτα πτηνά πρέπει να διατηρούνται περιφραγμένα και προστατευμένα από παντού από τα άγρια πτηνά ενώ οι πάπιες και οι χήνες  πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από άλλα είδη πουλερικών. Σε περιπτώσεις αύξησης της  θνησιμότητας ή παρουσίας ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων , οι ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών πρέπει να  ενημερώνουν αμέσως το Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας στο τηλέφωνο 2351354100.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου