Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση από τη Γεν. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΚΜ για την εγγραφή στο Επίσημο μητρώο επαγγελματιών του άρθρου 65 του Κανονισμού για τη “Φυτοϋγεία”

 

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί, άμεσα, όλους τους επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο “επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα”, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού για τη “Φυτοϋγεία” (ΕΕ) 2016/2031 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=FI ) 

και το άρθρο 6 του Π.Δ. 37/2021 [Α΄ 94) 

 (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210100094 )], να προσέλθουν στις κατά τόπους, αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΑ ΜΕΘ και ΔΑΟΚ ΠΕ) με σκοπό: 

1.     Είτε να εγγραφούν στο επίσημο μητρώο εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι.

2.     Είτε να  επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες/στοιχεία τους εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι επαγγελματίες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ίδιου Κανονισμού.

 

Αναλυτικές πληροφορίες και υποδείγματα υπάρχουν στο αρχείο που επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου