Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

    


 Έκτακτες δειγματοληψίες, αυτοψίες στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού, στη λίμνη Κάρλα, και στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο του Παγασητικού κόλπου θα πραγματοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αυτό αποφασίστηκε εξαιτίας του πρόσφατου πλημμυρικού γεγονότος στην περιοχή της Θεσσαλίας, που οδήγησε στη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων νερού και φερτών υλών μαζί με ρύπους προς την παράκτια ζώνη του Παγασητικού κόλπου και των ανατολικών ακτών της Θεσσαλίας, καθώς και στον θαλάσσιο χώρο γύρω από τον ποταμό Πηνειό.

Ο σκοπός των δειγματοληψιών αυτών είναι η αποτύπωση της ποιότητας των υδάτων και η καταγραφή των επιπτώσεων του πλημμυρικού γεγονότος στα υδάτινα συστήματα, με επιτόπιες μετρήσεις και αναλύσεις φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων στη στήλη του νερού και τα ιζήματα που σχετίζονται με το πλημμυρικό φαινόμενο, όπως επίσης η παρακολούθηση της λειτουργίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και η εκτίμηση των τυχόν επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρακολουθεί τη λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού και το θαλάσσιο περιβάλλον του Παγασητικού κόλπου από το 2012.Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας, σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα: ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (https://www.ymeperaa.gr/).

Ως εκ τούτου, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε γνωρίζει την οικολογική ποιότητα και λειτουργία των συγκεκριμένων υδάτινων οικοσυστημάτων, ώστε να αποτυπωθούν με ασφάλεια οι άμεσες επιπτώσεις και αλλαγές από το πλημμυρικό φαινόμενο, καθώς επίσης και να υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης της ανάκαμψης και αποκατάστασής τους κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι δειγματοληψίες/αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Οκτωβρίου με το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» στο θαλάσσιο περιβάλλον σε επιλεγμένο πλέγμα 23 σταθμών, από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (https://io.hcmr.gr/), ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και δειγματοληψίες στη λίμνη Κάρλα, όπως και σε επιλεγμένες θέσεις της λεκάνης απορροής και των εκβολών του Πηνειού ποταμού, από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (https://imbriw.hcmr.gr/).

Στην αποστολή θα συμμετέχουν, επίσης, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου