Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020PKM-HEADER-press

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, στις 12 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:
Επικύρωση πρακτικών 7ης/24-4-2019, 8ης/10-6-2019, 9ης/22-7-2019, 10ης/22-8-2019, 11ης/1-9-2019, 12ης/2-9-2019, 13ης/23-9-2019, 14ης/14-10-2019, 15ης/30-10-2019 και 16ης/16-11-2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής:
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο:
Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου- Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο:
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2020.
Εισηγήτρια :
Αθηνά Αθανασιάδου- Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο:
Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” με τίτλο: «Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα» «Βusiness eco-system as an integrated system»    Ακρωνύμιο: «Be In» με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου -Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 5ο:
Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” με τίτλο: «Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και το εύρος της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» -Early FIre Detection And Ranging for disaster prevention and management»    Ακρωνύμιο: «eFIDAR» με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου- Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 6ο:
Έγκριση δωρεάς Α) στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. i) είκοσι πέντε (25) κιτ αντιδραστηρίων για τη μοριακή ανίχνευση SARS-CoV-2 με τη μέθοδο real-time PCR του κορωνοϊού και ii) ενός συστήματος ταχείας εκτέλεσης της PCR για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό νουκλεϊκών οξέων, με καταγραφή και ταυτόχρονη παρακολούθηση της κινητικής της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο (real-time),  Β) Σε νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ είκοσι τεσσάρων (24) νοσοκομειακών κλινών, μετά στρωμάτων για τον εξοπλισμό μονάδων εντατικής θεραπείας και Γ) στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης ενός (1) ψυκτικού θαλάμου σορών – εξωτερικού ψυγείου προς εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού της προάσπισης της δημόσιας υγείας του πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Εισηγητής:
Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 7ο:
Έγκριση προγράμματος αυτόνομων δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, έτους 2020.
Εισηγητής:
Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου