Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Ερώτηση 47 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τη συμπερίληψη εργαζομένων στον δημόσιο τομέα υγείας στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση


72 θέσεις στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) | eduguide

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας και βουλευτή Ρεθύμνου κ. Ανδρέα Ξανθού την οποία συνυπογράφει και η βουλεύτρια Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής Συμμαχίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα και θέμα της τη συμπερίληψη εργαζομένων στον δημόσιο τομέα υγείας στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Οι βουλευτές επισημαίνουν πως ενώ ορθώς προβλέφθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το υγειονομικό και λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ, ωστόσο εξαιρέθηκαν αναιτιολόγητα από την παροχή του ανωτέρω έκτακτου επιδόματος οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε πληθώρα εποπτευόμενων φορέων του Υπ. Υγείας όπως το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε, ΚΕ.Θ.Ε.Α, Ο.ΚΑ.ΝΑ, καθώς και οι ΑμΚΕ που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Ψυχαργώς», που ανήκουν οργανικά στο ευρύτερο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.


Ρωτούν, λοιπόν, τον Υπουργό:

Τι σκοπεύει να πράξει για την επανόρθωση του αδικαιολόγητου αποκλεισμού των παραπάνω εργαζομένων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Συμπερίληψη εργαζομένων στον δημόσιο τομέα υγείας στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση »

Σύμφωνα με την από 30/04/20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 75 αρ. 4) αναφορικά με τα “Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Covid19” αλλά και της επόμενης διορθωτικής Π.Ν.Π. (Τεύχος A’ 90/01.05.2020 , άρθ. 17), ορθώς προβλέφθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το υγειονομικό και λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ.
Ωστόσο, εξαιρέθηκαν αναιτιολόγητα από την παροχή του ανωτέρω έκτακτου επιδόματος οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε πληθώρα εποπτευόμενων φο-ρέων του Υπ. Υγείας όπως το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε, ΚΕ.Θ.Ε.Α, Ο.ΚΑ.ΝΑ, καθώς και οι ΑμΚΕ που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Ψυχαργώς», που ανήκουν οργανικά στο ευρύτερο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Η παράλειψη του Υπουργείου Υγείας να συμπεριλάβει το σύνολο των επο-πτευόμενων φορέων, οι οποίοι σαφώς και παρείχαν έργο για την αντιμετώπι-ση της πανδημίας του Covid19, επέφερε δικαίως αναστάτωση ανάμεσα στους υγειονομικούς και προκάλεσε αίσθημα διακριτικής μεταχείρισης και αδικίας .

Σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας από τους αντίστοιχους συλλόγους εργαζομέ-νων έχουν υποβληθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας, χωρίς ωστό-σο να έχει δοθεί σχετική απάντηση.

Επειδή, δεν μπορούν να δημιουργούνται ανισότητες ανάμεσα στους απασχο-λούμενους/ες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπ. Υγείας και μάλιστα σε μια περίοδο που όλοι αναγνωρίζουν την αξία και την προσφορά τους

Επειδή, όλοι οι φορείς προσέφεραν τα μέγιστα σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης και μάλιστα σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. Ψυχικά πάσχοντες, τοξικο-εξαρτημένους, καρδιολογικούς ασθενείς) αλλά και απόλυτα απαραίτητες υπη-ρεσίες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας (π.χ. διαγνωστικός έλεγχος για covid-19, έλεγχος φαρμακευτικής αγοράς , προμήθειες υγειονομικού υλικού κ.α.)

Επειδή, η αποκατάσταση της αδικίας είναι επιτακτική για την ενότητα του «υ-γειονομικού μετώπου» στη διαχείριση της πανδημίας, η οποία εξάλλου δεν έχει λήξει.


Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Τι σκοπεύει να πράξει για την επανόρθωση του αδικαιολόγητου απο-κλεισμού των παραπάνω εργαζομένων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου