Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

† ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καίΠλαταμῶνος πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἕνας νέος χρόνοςτό 2022, προβάλλει στόν ρίζοντα τῆς ἱστορίας.

Ἕνας νέος χρόνος, πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο τῆς ἀγάπης Του, γιάνά πολλαπλασιάσουμε τά χαρίσματα πού μᾶς δώρησε καί νά ἀξιοποιήσουμε τίς θεῖεςδωρεές Του.

Ὁ χρόνος δέν μετρᾶ μόνον τάγεγονότα, τίς πράξεις μας καί τά ἔργα μας. Δέν εἶναι μόνο μία ἀδιάκοπη ροή, μιάπορεία πού ὁδηγεῖ σέ ἕνα τέλος, τό ὁποῖογνωρίζει μόνον ὁ Θεός. 

Ὁ χρόνος μᾶς προσφέρεται ὡς εὐκαιρία(εὐ-καιρός) γιά πνευματική πορεία, γιά νάἀγωνίζεται ὁ καθένας γιά τόν αυτό του, ἀλλά καί ὅλοι γιά ὅλους ς μέλη τοῦ ἴδιουΣώματος τοῦ Χριστοῦ

Ὁ χρόνος ὑπάρχειγιά νά γίνεται ὁ καθένας μας πρότυπο καί ζωντανό παράδειγμα πρός μίμηση τοῦ πρωτοτύπου, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, σύμφωνα μέ τόνλόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού μᾶςπαραγγέλλει «μιμηταί μου γίνεσθε καθώς κἀγώ Χριστοῦ» (Α’ Κορ. 11, 1).

Μέσα σέ μιά ἐποχή ταραγμένη, γεμάτη ἐντάσεις καί ἀντιπαλότητεςἀγωνίες καίἄγχη, χρειαζόμαστε

• μιά ἄλλη στάση ζωῆς
• ἕνα διαφορετικό ἦθος, πού προσφέρει  ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
• μιά ἀποφασιστική στροφή πρός τίς ἀξίεςτοῦ Γένους μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ πίστη στόν Χριστό ξεπερνᾶ τόν φόβο καί χαρίζει βεβαιότητα καίἀνδρεία στήν ψυχή μας, γιά νά ἀγωνιζόμαστε μέ βαθειά ἐμπιστοσύνηστήν παρουσία καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ

Ὁ νέος χρόνος μᾶς προσκαλεῖ καί μᾶς προκαλεῖ

• Για νά δώσουμε τή μαρτυρία τῆς πίστεως. 
• Γιά νά ἀντισταθοῦμε στή λαίλαπα τῆς κακίας καί τοῦ μίσους πού ὁδηγοῦν στόν διχασμό καί στήν καταστροφή. 
• Γιά νά ἔλθη ἡ ἀγάπη, πού ἀδελφώνει τούς ἀνθρώπους καίδημιουργεῖ κοινωνίες εἰρήνης καί χαρᾶς.
• Γιά νά γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι 

Μακριά ἀπό τόν Θεό ὑπάρχει τό χάος, τό κενό. 

Ἡ ψυχή μας δέν γεμίζει μέ τά ξυλοκέρατα πού παρέχει ὁ κόσμος. Πολύ περισσότερο δέν εἰρηνεύει με τίς παραπλανητικές ὑποσχέσειςγιά τά ἀγαθά τοῦ κόσμου τούτου, πού εἶναι προσωρινά καί μάταια. 

Ἀλήθεια θέλει καί χαρά δημιουργική, πού γεμίζουν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης

 

Χρόνια πολλά, καλά καί εὐλογημένα!

Δημιουργική καί χαρούμενη ἡ Νέα Χρονιά!

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

 

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου