Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Τροποποίηση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 “Βιολογική Γεωργία” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 378/41899/16-02-2022 (ΑΔΑ Ψ9Α64653ΠΓ-698) Απόφαση Τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 189/22614/27-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΦ4653ΠΓ-1ΛΠ) Πρόσκλησης του Μέτρου 11 “Βιολογική Γεωργία” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με την οποία τροποποιείται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης από 25 Φεβρουαρίου 2022 (25/02/2022) έως και 31 Μαρτίου 2022 (31/03/2022).

 

                                                                                            

                                                                  Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                      ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ α.α.

 

 

 

                                                      ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου