Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Έρευνα με θέμα την αστική κινητικότητα στο πλαίσιο του έργου “REFORM”


Έρευνα με θέμα την αστική κινητικότητα διεξάγεται στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου REFORM – “Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobilityτο οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020 και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας COVID-19 στην αστική κινητικότητα. Μέσω του ερωτηματολογίου επιχειρείται να αποτυπωθούν οι μεταβολές στις μετακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας που διανύουμε. Στόχος της έρευνας  είναι η μελέτη και η ανάλυση των αλλαγών αυτών σε σχέση με τις προτάσεις της βιώσιμης αστικής κινητικότητας που πλέον εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις. Η έρευνα είναι ανώνυμη και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 2-3 λεπτά. 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεισφέρουν στην έρευνα, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2af98582-eedc-ee28-c84c-2632b0614336

Ο QR Code για το  Ερωτηματολόγιο Αστικής Κινητικότητας είναι ο εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο REFORM στοχεύει, μέσω μιας αμοιβαίας διαδικασίας εκμάθησης, στη βελτίωση των πολιτικών που διέπουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση και τη διάχυση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ/SUMP), ως κύριο όργανο προγραμματισμού που θέτει ως στόχο τη μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι πρόσθετες δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνουν την κατανόηση των ευκαιριών σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας που προκύπτουν από τους περιορισμούς της πανδημίας COVID-19 και βασίζονται στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Περιφερειών από τις περιοχές των εταίρων και μεταξύ των δήμων της ΠΚΜ για τη δημιουργία ή/και την προώθηση μόνιμων βιώσιμων παρεμβάσεων κινητικότητας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκέπτονται το Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ιστοσελίδα https://www.keyp-svak-rcm.imet.gr/ προκειμένου να βρουν δράσεις που τους αφορούν και τους ενδιαφέρουν. Η συμμετοχή όλων των πολιτών εμπλουτίζει το σχεδιασμό των περιφερειακών δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνούν με το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου  Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  με την κ.  Άννα Πούλιου (τηλέφωνο 2310403078, reform@rdfcm.gr) ή με την υπεύθυνη έργου κ. Λαμπρινή Τσώλη (τηλέφωνο 2310 403008).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου