Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

 

Θέμα 1Έγκριση πρακτικού Νο 11/7-9-2022

    Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

 

Θέμα 2: Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2023

  • ΕισηγήτριαΟικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου

 

Θέμα 3Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή 

ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων – 

επιβλαβών πλοίων, Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα Πιερίας, έτους 2023

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

 

Θέμα 4Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή 

ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων – 

επιβλαβών πλοίων, Γ΄Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Κατερίνης, έτους 2023

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

 

Θέμα 5Αίτημα του Δήμου Κατερίνης για συμμετοχή του Επιμελητηρίου στις 

             Χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου Κατερίνης

         • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

 

Θέμα 6Έγκριση δαπανών 11ης Εμποροβιοτεχνικής Εκθεσιακής Δραστηριότητας Πιερίας  Κεντρικής Μακεδονίας

• ΕισηγήτριαΟικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

 

Θέμα 7Έγκριση δαπανών διευρυμένης Δ.Ετης Κ.Ε.Ε.Ε

• ΕισηγήτριαΟικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου

 

Θέμα 8: Ανάθεση στην εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε.» της προμήθειας δύο                                      

             μοτοσυκλετών και παραχώρησή τους με τη μορφή δωρεάς στη Διεύθυνση   

            Αστυνομίας Πιερίας, συνολικού ποσού 14.600,00 και υπογραφή σύμβασης.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

 

Θέμα 9Έγκριση καταβολής ενίσχυσης έτους 2022 υπέρ της Γενικής Συνομοσπονδίας 

             Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Ελληνικής 

             Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και της 

             Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), βάσει του Ν.4497/2017    

             (άρθρο 75 παρ.2,5 και άρθρο 85 παρ.2,3)

             • ΕισηγήτριαΟικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου

 

Θέμα 10: Ανάθεση στην εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία 

              Ορκωτών Λογιστών» του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 

              2021, συνολικού ποσού 3.472,00 ευρώ και υπογραφή σύμβασης.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

 

Θέμα 11: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου