Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 31 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.                    

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

2.                    

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (15)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3.                    

Έγκριση της  έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2022

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

4.                    

Έγκριση του υποβληθέντος αιτήματος ρύθμισης των οφειλών της ΔΕΥΑ Κατερίνης προς το Δήμο Κατερίνης και καθορισμός των όρων αυτής

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

5.                    

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

6.                    

Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2022 (2η)

Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

7.                    

Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

8.                    

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε δημοτικό ακίνητο (πρώην αναψυκτήριο “WET”) από το μισθωτή

Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

9.                    

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής -Οριστικής Παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών Ελάφου και Π. Κεραμιδίου»         

Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

10.                 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 182/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων»

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

11.                 

Παράταση υλοτομικών εργασιών στο δασοτεμάχιο με αριθ. 12 Κοινότητας Ρητίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

12.                 

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία έκτασης 4.282,91 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Περίστασης

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

13.                 

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

14.                 

Μίσθωση τουριστικού καταλύματος για τη φιλοξενία αστέγων

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

15.                 

Λύση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ-Χ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος

16.                 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος

17.                Κ

Κατάργηση ή διατήρηση και εκ νέου παραχώρηση κενωθέντων περιπτέρων

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος

18.                 

Έγκριση της 110/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση του κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΠΠΑΠ»

Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, πρόεδρος ΟΠΠΑΠ

19.                 

Κατανομή ποσού 145.870,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη  δαπανών θέρμανσης  (Συμπληρωματική κατανομή)

Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ

20.                 

Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς

Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ

21.                 

Έγκριση της 8/2022 απόφασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2022 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου προγράμματος»

Εισηγητής: Μαρία Τερζίδου, πρόεδρος της Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου