Τρίτη 27 Μαΐου 2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ&ΘΕΑΤΡΩΝ ΟΓΑ(ΜΕΣΩ ΚΕΠ)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΚΕΠ

ΣΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,

ΕΚΔΡΟΜΩΝ , ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΒΙΒΛΙΩΝ , ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΝΑΡΞΗ :       Τρίτη 27 Μαΐου 2014

ΛΗΞΗ :            Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
                                                           
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ/ΟΓΑ:

1.     Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
2.     Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές και παράλληλα δυνατότητα πραγματοποίησης μέχρι τέσσερις (4) απλές λούσεις δωρεάν σε εγκαταστάσεις υδροθεραπευτηρίων όλης της χώρας που είναι συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΓΑ)  
3.     Εκδρομικό Πρόγραμμα (3ήμερες, 2ήμερες και μονοήμερες εκδρομές)
4.   Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
5.   Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου
Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς  της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται η υποβολή αίτησης στα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση στην οποία προτεραιότητα έχουν όσοι δεν έχουν κληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

1.     Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
2.     Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ. 
3.     Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι - παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
4.     Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.
Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι - τα άτομα που λαμβάνουν ορφανική σύνταξη δεν συμμετέχουν - και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.
Οι δικαιούχοι όλων των προγραμμάτων πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ θεωρημένο - σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας από 27-5-2014 μέχρι 20-6-2014 προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2014.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν είναι τα εξής:
α)   Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών που θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα- σε ισχύ κατά την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β)   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας      
γ) Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους)
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών της (γ) περίπτωσης δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του ΑΜ του ΟΓΑ.
Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει στο ΚΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει το Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ του αιτούντος, το ενημερωτικό σημείωμα Σύνταξης ή καταβολής εισφορών καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση.
Ο αιτών μπορεί να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας μια ή περισσότερες από τις παρακάτω παροχές:
α)  Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
β)  Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές και παράλληλα δυνατότητα πραγματοποίησης μέχρι τέσσερις  (4) απλές λούσεις - τέσσερα (4) εισιτήρια ελεύθερης εισόδου -  σε εγκαταστάσεις υδροθεραπευτηρίων όλης της χώρας που είναι συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΓΑ)  
γ)  Εκδρομικό Πρόγραμμα (3ήμερες ή 2ήμερες ή μονοήμερες εκδρομές)
Επίσης  ο αιτών μπορεί να επιλέξει, εφόσον επιθυμεί, να συμμετάσχει παράλληλα με τα προγράμματα Τουρισμού και στην κλήρωση για τα Προγράμματα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων και Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου.
Ζευγάρι δικαιούχων:
Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ, πρέπει να υποβάλλουν δύο ξεχωριστές αιτήσεις συμμετοχής, για να συμμετέχουν από κοινού στην ίδια παροχή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι καθένας εκ των συζύγων να δηλώσει στην αίτησή του τα στοιχεία του άλλου συζύγου και να έχουν δηλώσει στις Αιτήσεις τους κοινές παροχές.
Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού δικαιούχοι είναι μόνο οι συνταξιούχοι, συνεπώς σε περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι ασφαλισμένος/η και όχι συνταξιούχος, δεν μπορεί να συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα.
Τα άτομα που λαμβάνουν ορφανική σύνταξη δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος Ιαματικού Τουρισμού.
Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας:
Άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, χήρες/οι με ανήλικο/α  ορφανό/ά  τέκνα που επιτροπεύονται από τη χήρα/ο ή τρίτο πρόσωπο, και επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση ως μέλη οικογένειας, πρέπει να δηλώνουν στην αίτησή τους και τα στοιχεία των λοιπών μελών που λαμβάνουν σύνταξη  από τον ίδιο θανόντα ώστε να εξασφαλισθεί η από κοινού συμμετοχή τους στα Προγράμματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ:
Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ που υπέβαλαν Αίτηση Συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr(επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι) και να λάβουν τα Δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν Αίτηση.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από τον ΟΓΑ, προκειμένου να παραλάβουν  τα δελτία για να συμμετέχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2014.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν για την παραλαβή του δελτίου  είναι τα εξής:
α) Αντίγραφο της Αίτησης Συμμετοχής τους και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
β) -Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών που θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του)
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας     
-Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους)
(Σημείωση: Για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού βλ. «ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ»).
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ : Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το Δελτίο του προσωπικά, μπορεί να ορίζει άλλο άτομο με εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από  Αρμόδια Αρχή. Η εξουσιοδότηση  θα κρατείται από τον υπάλληλο ΚΕΠ κατά την παράδοση του Δελτίου.
Ο δικαιούχος του Δελτίου  πρέπει να υπογράφει το Δελτίο στο πεδίο “Δικαιούχος” με την παραλαβή του  από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.
ΕΛΕΓΧΟΙ
Ο Λ.Α.Ε/ΟΓΑ πραγματοποιεί, οποτεδήποτε, δειγματοληπτικούς ελέγχους με όλα τα πρόσφορα μέσα που έχει στην διάθεσή του, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση ή μη των όρων των προγραμμάτων.
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.     Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 3-5-2015 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα) και θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας. Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι έξι (6) ημέρες (μέχρι πέντε διανυκτερεύσεις).
2.     Ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται στα 115.000 άτομα
3.     Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων   συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων στην οποία  προτεραιότητα έχουν όσοι δεν έχουν κληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Κατ' εξαίρεση θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν  προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας.
4.     Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το κατάλυμα της προτίμησης τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων.
5.     Δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση του Δελτίου σε τουριστικές μονάδες που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου (πόλη, κωμόπολη, χωριό κλπ).
6.     Το Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτομα.
7.      Οι σχέσεις (Κρατήσεις, Ακυρώσεις, Προκαταβολές, πρόωρες αναχωρήσεις λόγω ανωτέρας βίας κλπ) του δικαιούχου-κοινωνικού τουρίστα με τα τουριστικά καταλύματα, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167Α/30-10-86, απόφαση 503007) και τις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύματα διατάξεις.
ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ :
Η κράτηση των δωματίων θα γίνεται μόνο από τον ίδιο τον κοινωνικό τουρίστα και απαγορεύεται  ρητά η μεσιτεία για την κράτηση δωματίων από άλλα πρόσωπα διαφορετικά των δικαιούχων, ακόμη και μέσω τουριστικών γραφείων, Κ.Α.Π.Η. ή Συλλογικών φορέων.
Φέτος οι κληρωθέντες για να λάβουν το δελτίο τους από το ΚΕΠ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία :
1)    Κράτηση δωματίου σε συμβεβλημένο τουριστικό κατάλυμα από το οποίο θα ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).
2)    Τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την προσέλευσή τους στο κατάλυμα, μπορούν να εισέρχονται, στη σχετική εφαρμογή, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr για να καταχωρήσουν τα στοιχεία της κράτησης (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονή τους).
3)    Εντός 2 ημερών από την καταχώρηση της κράτησης στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή, θα μπορούν να προσέρχονται στο ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία.
4)     Για την παραλαβή του δελτίου απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αίτηση συμμετοχής και η επιβεβαίωση της κράτησης. 
Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των Δελτίων, στα οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος στο οποίο έγινε η κράτηση. Το δελτίο ισχύει μόνο για το κατάλυμα τα στοιχεία το οποίου είναι προεκτυπωμένα  επί αυτού.
Δελτία που δεν θα φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΓΑ προς τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (Για παροχή ΔΙΑΜΟΝΗΣ):
Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ/ ΟΓΑ ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση  προς τα συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα για τα προγράμματα Κοινωνικού  και Ιαματικού Τουρισμού αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα.
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
Από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 έως
3 ΜΑΪΟΥ 2015
ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για παραμονή σε ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα (από 1* έως 5*Lux)
21,00 €
21,00 €
23,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
(2 έως 4 κλειδιά) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
18,50 €
18,50 €
20,50 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING)
12,00 €
 Στα ανωτέρω ποσά επιδότησης συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και όλες οι νόμιμες   κρατήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:
 Η τιμή συμμετοχής του δικαιούχου καθορίζεται από τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του Προγράμματος και είναι αυτή που αναγράφεται για το κάθε κατάλυμα στον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων.
Οι επιχειρηματίες δικαιούνται να εισπράττουν το ποσό συμμετοχής, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. κλπ). από τον κοινωνικό τουρίστα χωρίς καμία ευθύνη ή ανάμειξη του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. Οι κοινωνικοί τουρίστες υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αναχώρησής τους από το κατάλυμα.
ΠΡΟΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:
α) Σε περίπτωση που δικαιούχος προσέλθει στο κατάλυμα, αλλά δεν επιθυμεί να διαμείνει σε αυτό (δεν πραγματοποιήσει καμία διανυκτέρευση), τότε ο επιχειρηματίας θα επιστρέφει το Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού στον δικαιούχο ασυμπλήρωτο.
β) Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας αναχωρήσει πρόωρα τότε στα δελτία, όπως και στις αναγγελίες άφιξης, θα πρέπει να αναφέρεται ο πραγματικός αριθμός διανυκτερεύσεων των δικαιούχων.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
- Τα Δελτία θα πρέπει να υπογράφονται υποχρεωτικά και από τους δικαιούχους τόσο κατά την παραλαβή από τα ΚΕΠ, όσο και κατά την αναχώρηση από το κατάλυμα.
- Η δαπάνη για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών (εντός των δωματίων ή διαμερισμάτων) κουζίνας, ψυγείου κλπ, καθώς και για τη χρήση του κλιματισμού-κλιματιστικού δεν επιβαρύνει τον κοινωνικό τουρίστα, για όλα τα τουριστικά καταλύματα, ανεξαρτήτως αν τα δηλώσει ο επιχειρηματίας, ο οποίος υποχρεούται, άνευ αποζημιώσεως ή αμοιβής, να προσφέρει στους  κοινωνικούς τουρίστες δικαιούχους του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ  όλες τις προς τρίτους παρεχόμενες κατά τις σχετικές διατάξεις- παροχές.
- Παιδί ή παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2010 και μετά) θα διαμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους, χωρίς να προστίθεται κλίνη γι αυτά. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δικαιούται έκπτωση 50% επί της τιμής πόρτας για το πρωινό που θα λάβουν τα παιδιά. Σε περίπτωση όμως που προστίθεται κλίνη για αυτά στο ίδιο δωμάτιο των γονιών τους, ο δικαιούχος θα επιβαρύνεται με το 50% της συμμετοχής του (του ενός).
- Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2009), θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος και διαθέτουν δικό τους Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού.
- Σε περίπτωση που μη δικαιούχος του προγράμματος διαμένει στο ίδιο δωμάτιο (δίκλινο ή τρίκλινο) με δικαιούχο προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, θα επιβαρύνεται με το άθροισμα του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου και του ποσού της ημερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, ανάλογα με τη λειτουργική μορφή και την κατηγορία του καταλύματος.
- Τα τουριστικά καταλύματα, θα πρέπει να παρέχουν πρωινό στους κοινωνικούς τουρίστες εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους, ίδιο με εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος, σε επαρκείς ποσότητες φροντίζοντας τόσο για την ποιότητα όσο και για τους όρους υγιεινής. Η σύνθεση του πρωινού να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
- Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να συμπληρώνουν το Δελτίο (και τα 3 στελέχη) παρουσία του κοινωνικού τουρίστα την ημέρα αναχώρησής του, και να του παραδίδουν το στέλεχος του δελτίου που φέρει την ένδειξη «για τον δικαιούχο».
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 31-12-2014 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα) και θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας.
2. Δικαιούχοι είναι 15.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι ατομικού Δελτίου Ιαματικού Τουρισμού.
3. Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Κατ'εξαίρεση θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν  προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας.
4. Οι δικαιούχοι παράλληλα με τη διαμονή τους σε συμβεβλημένο κατάλυμα διάρκειας (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις), θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν μέχρι και 4 απλές λούσεις (4 εισιτήρια εισόδου), είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συμβεβλημένων ξενοδοχείων, είτε σε συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών.
Σημείωση : Οι κληρωθέντες δικαιούχοι, κατά την προσέλευση τους στο Υδροθεραπευτήριο που επέλεξαν από τον κατάλογο των συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ επιχειρήσεων, θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του δελτίου Ιαματικού Τουρισμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις λούσεις τους.   Μετά την ολοκλήρωση των λούσεων, οι δικαιούχοι θα υπογράψουν βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων καθώς και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων, προκειμένου να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις των υδροθεραπευτηρίων με το ανάλογο ποσό .
5. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το κατάλυμα της προτίμησης τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και το Υδροθεραπευτήριο ή την εγκατάσταση ιαματικών πηγών που προτιμούν για τις λούσεις τους.
6. Οι δικαιούχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να μην κάνουν χρήση της παροχής λούσεων και να χρησιμοποιήσουν το Δελτίο Ιαματικού Τουρισμού μόνο για διαμονή  (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις).
 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ προς τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (Για παροχή ΔΙΑΜΟΝΗΣ):
Τα ποσά επιδότησης του ΟΓΑ ανά διανυκτέρευση/ ανά άτομο προς τα συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα είναι η ίδια όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού.
β) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της μονάδας τους) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Για παροχή ΛΟΥΣΕΩΝ) :
Το ποσό επιδότησης για παροχή λούσεων είναι μέχρι 5 ΕΥΡΩ ανά λούση συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων (ΦΠΑ κλπ).
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ :
α) Για παροχή ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ό,τι ισχύει και στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
β) Για παροχή ΛΟΥΣΕΩΝ : δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
-Το Δελτίο Ιαματικού Τουρισμού είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτομα.
-Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα -κράτηση δωματίου, προκαταβολές, παραλαβή του Δελτίου, πρόωρες αναχωρήσεις κλπ.- ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για το  πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.
Γ. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΤΟΥΣ 2014
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 3-5-2015 (ημερομηνία έναρξης της τελευταίας εκδρομής του έτους).
2. Τύποι Εκδρομών – Αριθμός Δικαιούχων – Τουριστικοί Προορισμοί:
Φέτος το πρόγραμμα απευθύνεται σε 50.000 δικαιούχους και περιλαμβάνει μονοήμερες, διήμερες και τριήμερες εκδρομές μέσω συμβεβλημένων με τον Λ.Α.Ε/ΟΓΑ τουριστικών γραφείων.
Συγκεκριμένα θα συμμετάσχουν:
- 38.000 άτομα σε μονοήμερες εκδρομές (επιστροφή αυθημερόν)
- 7.000 άτομα σε διήμερες εκδρομές (1 διανυκτέρευση)
- 5.000 άτομα σε τριήμερες εκδρομές (2 διανυκτερεύσεις)
Οι εκδρομές θα περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους και επισκέψεις σε ιστορικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα (μνημεία, μουσεία, μοναστήρια, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.), οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε προορισμούς όλης της χώρας και οι εκδρομείς θα διακινούνται μόνο εντός των ορίων της.
  Οι εκδρομές μπορούν να είναι μικτές ή αμιγείς, δηλ. μπορεί να είναι οργανωμένες εκ των προτέρων και οι κάτοχοι των Δελτίων Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2014, να εντάσσονται ως μέλη στην ομάδα της οργανωμένης εκδρομής ή να οργανώνονται ειδικά για τους κατόχους των Δελτίων του Εκδρομικού Προγράμματος.
3. Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Κατ' εξαίρεση θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν  προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας.
4.  Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το τουριστικό γραφείο  της προτίμησης τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών γραφείων.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ :
Τα Δελτία του Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2014 θα εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) όλης της χώρας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ :
α. Μονοήμερες εκδρομές: Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου.
β. Διήμερες εκδρομές: Σε περίπτωση που η τιμή της διήμερης εκδρομής, υπερβαίνει το ποσό των 65 Ευρώ, το προτεινόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχου από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ  είναι 10 Ευρώ/ ανά άτομο.
γ. Τριήμερες εκδρομές: Σε περίπτωση που η τιμή της τριήμερης εκδρομής, υπερβαίνει το ποσό των 120 Ευρώ, τότε το προτεινόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχου από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ  θα είναι 10 Ευρώ/ ανά άτομο.
Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχου, συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις (Φ.Π.Α. κ.λ.π.)
Σε περίπτωση που η τιμή της εκδρομής είναι μικρότερη του αθροίσματος του ποσού επιδότησης του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ και του ποσού συμμετοχής του δικαιούχου το ποσό θα αφαιρείται από τη συμμετοχή του δικαιούχου.
Σε κάθε περίπτωση που δικαιούχος επιλέξει να συμμετάσχει σε εκδρομή μεγαλύτερης διάρκειας από εκείνη στην οποία έχει κληρωθεί τότε θα επιβαρύνεται ο ίδιος την επιπλέον διαφορά.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
- Το Δελτίο Εκδρομικού Προγράμματος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα.
-        Παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2010 και μετά) δεν δικαιούνται Δελτίο, θα μετακινούνται δωρεάν - με εξασφάλιση θέσης - και θα παραμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους, δικαιούμενα έκπτωση 50% επί της τιμής πόρτας για το πρωινό ή το γεύμα που τυχόν θα λάβουν (διήμερες, τριήμερες εκδρομές).
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (Α’ΜΕΡΟΣ)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.       Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 31-12-2014  και θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας.
2. Oι 200.000 κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους  της προτίμησης τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων από τα οποία  θα προμηθεύονται δωρεάν καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος  βιβλία μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά βοηθήματα ή άλλα ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βοηθήματα κ.λ.π.
Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται χορήγηση άλλων ειδών εκτός των βιβλίων.
3. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι της παροχής δωρεάν βιβλίων δε θα λαμβάνουν Δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ αλλά θα απευθύνονται κατευθείαν στα συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία.
4. Ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το ποσό των  20,00 ΕΥΡΩ κατά ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου/βιβλίων αφού αφαιρεθεί έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης επί του βιβλίου τιμής λιανικής πώλησης.
Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζόμενης και της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ποσό των 20,00 ΕΥΡΩ, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος, χωρίς καμία υποχρέωση του Λ.Α.Ε/ΟΓΑ.
5. Παιδιά μέχρι έξι (6) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2009 και μετά) δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος.
6. Επισημαίνεται ότι η παροχή είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει προσωπικά για το δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από άλλα άτομα.
Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 & ΧΕΙΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.     Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 31-5-2015 και θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας.
2.     Δικαιούχοι είναι 93.000 άτομα και φέτος, για πρώτη φορά, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων.
3.     Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα προμηθευτούν τα δελτία θεάματος από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας, προκειμένου να παρακολουθήσουν παραστάσεις  των συμβεβλημένων θεατρικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σκηνών και θα επιλέγουν το θέατρο της προτίμησης τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ στο www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων θεάτρων.
4.     Για κάθε Δελτίο θεάματος, η θεατρική επιχείρηση επιδοτείται από τον Λ.Α.Ε/ΟΓΑ με το ποσό των δεκαπέντε Ευρώ (Ευρώ 15,00) για την Κεντρική Σκηνή και δώδεκα Ευρώ (Ευρώ 12,00) για την Παιδική Σκηνή.   
      Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου.
5.     Τα Δελτία θεάματος ισχύουν για όλες τις παραστάσεις, τακτικές βραδινές,  απογευματινές ή λαϊκές απογευματινές, περιλαμβανομένων και αυτών του Σαββάτου και Κυριακής και για θέση πλατείας.
6.     Το Δελτίο Θεάματος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα.
7.     Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2012 και μετά) δεν δικαιούνται Δελτίο  Θεάματος.
8.     Το Δελτίο Θεάματος πρέπει να υπογράφεται από το δικαιούχο πριν το παραδώσει στο θέατρο επιλογής του.
9. Ο δικαιούχος που έχει εξασφαλίσει θέση, δικαιούται εμφανιζόμενος μισή ώρα τουλάχιστον πριν του ορισμένου χρόνου έναρξης της παράστασης, να αναβάλει τη χρήση του Δελτίου και να ζητήσει την επιστροφή των αποκομμάτων, που έχουν κρατηθεί από τον ταμία, ο οποίος υποχρεούται να τα επιστρέψει στο δικαιούχο, ώστε αυτός να  μην απολέσει το δικαίωμα της δωρεάν ψυχαγωγίας.
Εσωτερική Διανομή:                                                
Γραμματεία Διοίκησης                                                           Ο Διοικητής   
      Δρ. Ξενοφών  Βεργίνης
       Ακριβές   Αντίγραφο
        Aθήνα  21-5-2014
Για τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας

      Βασίλειος Κατσαργύρης

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου