Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Δεκτή η αίτηση της ENEL για έρευνες υδρογονανθράκων


Δεκτή έγινε από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για την αποδοχή και των τριών αιτήσεων ενδιαφέροντος που είχε καταθέσει στα μέσα Απριλίου η εταιρεία ENEL TRADE SpA, για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τρεις χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Οπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι ακριβείς συντεταγμένες και οι χάρτες των υπό παραχώρηση περιοχών και ακολούθως –σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία– το ελληνικό Δημόσιο θα απευθύνει διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις τρεις αιτούμενες χερσαίες περιοχές, με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αναμένεται το αργότερο εντός του Ιουλίου.

Προθεσμία υποβολής προσφορών για τυχόν άλλους ενδιαφερομένους ορίζονται οι 90 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η ENEL, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις της, λειτουργεί ως Διαχειριστής (Operator) στην Ιταλία μέσω της θυγατρικής της ENEL Longanesi Development, ενώ ως μέλος κοινοπραξιών διατηρεί παραχωρήσεις στην Αλγερία και στην Αίγυπτο. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ήδη αρκετά χρόνια στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ENEL Green Power.

Οι αιτήσεις της προς το ΥΠΕΚΑ περιλαμβάνουν τρεις περιοχές ενδιαφέροντος:

α) Τη χερσαία περιοχή Αρτα - Πρέβεζα (Block of Interest 1).
β) Τη χερσαία περιοχή Αιτωλοακαρνανία (Block of Interest 2).
γ) Τη χερσαία περιοχή Βορειοδυτική Πελοπόννησος (Block of Interest 3).

Δύο από τις προαναφερθείσες αιτούμενες περιοχές, η Αιτωλοακαρνανία και η Βορειοδυτική Πελοπόννησος, αποτέλεσαν αντικείμενο παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον πρώτο γύρο παραχωρήσεων που διενεργήθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΔΕΠ-ΕΚΥ) την περίοδο 1995-1996. Η τρίτη περιοχή Αρτα - Πρέβεζα οριοθετείται γεωγραφικά στα βόρεια από την υπό παραχώρηση περιοχή Ιωάννινα (Open Door 2012) και στα νότια από τον Αμβρακικό Κόλπο και την αιτούμενη προς παραχώρηση περιοχή Αιτωλοακαρνανία, ενώ τμήματα της περιοχής αυτής είχαν παραχωρηθεί παλαιότερα σε ΔΕΠ και ΔΕΠ-ΕΚΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου