Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

«Η χρήση νέων τεχνολογιών φέρνει Διαφάνεια, Λειτουργικότητα και Συμμετοχή των δημοτών στην λήψη αποφάσεων»

Στην Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών για τη Βόρεια Πιερία, όταν λέμε ότι δεν περισσεύει κανένας δημότης στη νέα πορεία που οραματιζόμαστε το εννοούμε. Έχοντας ξεκινήσει την προσπάθεια να ενώσουμε τις δυνάμεις των ανθρώπων αυτού του τόπου, θεωρούμε απαραίτητο εργαλείο την χρήση των νέων τεχνολογιών
Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών δημιουργικά, με σιγουριά και αποφασιστικότητα, καθώς θέλουμε να εργαστούμε για το μέλλον των παιδιών μας, για τον τόπο μας που έχει δυνατότητες για ένα καλύτερο αύριο. Για να κάνουμε τις δυνατότητες αυτές πραγματικότητα, πρέπει να φέρουμε το αύριο μια ώρα αρχύτερα στον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, να εισάγουμε την χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή του λειτουργία.
Είναι απαραίτητη συνθήκη για πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία, για έναν δήμο λειτουργικό και αποτελεσματικό, για ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, για να βρίσκεται ο δημότης στο επίκεντρο της πολιτικής και των δράσεών μας. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν ευκολία, οικονομία, καλύτερες υπηρεσίες καθώς και καλύτερο και εξυπνότερο σχεδιασμό και όλα αυτά σε ένα σχήμα το οποίο είναι βιώσιμο. Οι νέες τεχνολογίες δεν θα έρθουν στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού για λίγους, αλλά θα υπάρξει η δυνατότητα καταρτισμού πάνω σε αυτές και χρήσης τους από τους πολλούς.
Άλλωστε, περιγράφεται και στο νέο ΕΣΠΑ – ΣΕΣ 2014-2020 η ανάγκη να καλυφθεί η υστέρηση της χώρας σε: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση – Ψηφιακές Δεξιότητες και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα. Το 25% της συνολικής χρηματοδότησης του ΣΕΣ (3,8 δις ευρώ) θα διατεθεί στον τομέα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, όπου εντάσσονται και οι Νέες Τεχνολογίες (Πληροφορική και Επικοινωνίες).
Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο Δήμος μας είναι αραιοκατοικημένος, με την πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού να είναι σχεδόν στο μισό από το μέσο όρο της χώρας (44,71/τ. χλμ. σε σχέση με 81,96/τ.χλμ.). Η εφαρμογή έξυπνων πρακτικών και νέων τεχνολογιών, όπως η απόκτηση ενός βαν με το οποίο ένας υπάλληλος θα μπορεί να πηγαίνει από χωριό σε χωριό εξυπηρετώντας τους δημότες για αιτήσεις, εκδόσεις πιστοποιητικών κ.α., μπορεί να λύσει τα χέρια του Δήμου, για να προσφέρει αποκεντρωμένες υπηρεσίες.

Επιπλέον, η δικτύωση που θα δημιουργηθεί μέσω νέων τεχνολογιών και ψηφιακών κοινωνικών δικτύων μπορεί να ενδυναμώσει την συνεργασία των τοπικών φορέων γύρω από ένα στρατηγικό σχέδιο με την πολιτική εκπροσώπηση, την κοινωνική διαβούλευση, την επιστημονική στήριξη, για την προώθηση του κοινού στόχου ανάπτυξης του Δήμου μας.
Έξυπνος Δήμος είναι αυτός που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να ικανοποιήσει τους στρατηγικούς και τακτικούς του στόχους. Αν η ενσωμάτωση έξυπνων πρακτικών γίνει με συνετό και σοφό τρόπο, τα αποτελέσματα είναι μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα ζωής και μία γενική ευημερία για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
Ψηφιακές παρεμβάσεις είναι δυνατές στους τομείς: Οικονομικής ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας, Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τουρισμού και Πολιτισμού, Επικοινωνιών και Αστικών Μεταφορών. Ακόμα, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών οδηγεί στον δρόμο υιοθέτησης πολιτικών πράσινων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της διευκόλυνσης της με ψηφιακό τρόπο  συμμετοχής.
Παράλληλα, αξιοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα για την επικοινωνία τοπικών αρχών και πολιτών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν το αποτελεσματικότερο εργαλείο αυτοματοποίησης και ελέγχου γραφειοκρατικών διαδικασιών και επιτρέπουν τον δημοκρατικό έλεγχο και την έκφραση της λαϊκής βούλησης σε βασικά θέματα ανάπτυξης της οικονομίας.
Η μετάβαση από το σημερινό γραφειοκρατικό Δήμο στον «ψηφιακό» απαιτεί επιτάχυνση των ρυθμών και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Μερικές από τις πρώτες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι:
•Η Ενίσχυση των ΚΕΠ και δημιουργία νέων e – ΚΕΠ
•Η Ηλεκτρονική-ψηφιακή δικτύωση όλων των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δημοτών-δήμου
•Η Πλήρης μηχανοργάνωση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του νεοσύστατου δήμου
•Το Δημόσιο Δωρεάν internet
•Ο Τηλεέλεγχος και η τηλεπαρακολούθηση όλων των εγκαταστάσεων άρδευσης, των δεξαμενών και των δικτύων ύδρευσης

Μπορεί οι νέες τεχνολογίες να φαντάζουν ως κάτι άγνωστο για σημαντικό κομμάτι των κατοίκων μας, ωστόσο μεγάλο μέρος αυτών εστιάζουν στην επικοινωνία και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσω αυτής διασφαλίζεται η δημοκρατία. Θεμελιώδης αρχή μας είναι ότι η λήψη αποφάσεων για το μέλλον του τόπου θα είναι μια ανοιχτή, συμμετοχική διαδικασία όπου δεν φτάνει μόνο να δηλώσουμε ότι περιμένουμε όλους τους πολίτες να πάρουν μέρος, αλλά και να τους ανοίξουμε την πόρτα μέσω της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου