Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Προκήρυξη για 680 προσλήψεις μονίμων στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Προκήρυξη για 680 προσλήψεις μονίμων στο υπουργείο Δικαιοσύνης                                                Αίτημα πρόσληψης 680 μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων θα υποβάλει το υπουργείο Δικαιοσύνης προς το ΑΣΕΠ.
Το αίτημα έχει αποσπάσει ήδη την έγκριση από την επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, ενώ έχουν καθοριστεί και οι 48 θέσεις που καλύπτονται από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.
Η σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα αφορά τις δύο από τις τρεις ειδικότητες (Γραμματέων και Πληροφορικής), καθώς οι 24 ΥΕ Δικαστικοί Επιμελητές που περιλαμβάνει το αίτημα θα προσληφθούν με διαγωνισμό που θα διενεργήσει το ίδιο το υπουργείο.
Κατανομή θέσεων

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και θα προσληφθεί με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), στις εξής ειδικότητες:
  • ΠΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 437 θέσεις
  • ΤΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 45 θέσεις
  • ΔΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 140 θέσεις
  • ΠΕ Πληροφορικής: 34 θέσεις
  • ΤΕ Πληροφορικής: 10 θέσεις και
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Σε ΦΕΚ η απόφαση
Μετά την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ158/34179/28-12-2015 απόφαση της Επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για τη κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης εξακοσίων ενενήντα (690) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και το αριθμ. πρωτ. 1481 οικ/19-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης εξακοσίων ογδόντα (680) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων Γραμματέων (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), Επιμελητών Δικαστηρίων (κατηγορίας ΥΕ) και Πληροφορικής (κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ) του τομέα του Συμβουλίου της Επικρατείας, του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελέων και του τομέα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.Καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε σαράντα οκτώ (48).
Η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, έχει ως εξής:
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β της παρ. 1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 13
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α της παρ.1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 9
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ, της παρ.1, άρθρου 1 Ν.2643/1998) 4
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 4
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. (περίπτωση δ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 4
στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α, της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 14
Οι παραπάνω θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝΠολυτέκνων 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΈμμεσηςΑμεΑ 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους 1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Τριτέκνων 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΈμμεσηςΑμεΑ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝΠολυτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝΠολυτέκνων 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝΠολυτέκνων 1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους 1
ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠολυτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝΠολυτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Έμμεσης ΑμεΑ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝΠολυτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Έμμεσης ΑμεΑ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Πολυτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1
e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου