Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Η κυνηγετική περίοδος ξεκίνησε

Αποτέλεσμα εικόνας για καστανια πιεριας

Στις 20 Αυγούστου ξεκίνησε στην περιοχή μας η κυνηγετική περίοδος του 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον  σχετικό πίνακα «θηρεύσιμων ειδών» (σύμφωνα με την 143543/2140/16 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017»). 
Στην ίδια απόφαση, περιλαμβάνονται και οι ειδικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα

-Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. 
-Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2017 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου. 
-Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι έξι ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. 
-Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 20 Ιανουαρίου 2017 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης, από 20/8-14/9, το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. 

Που απαγορεύεται το κυνήγι
-Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής. 
-Στα εκτροφεία θηραμάτων 
-Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας. 
-Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Λουδία Αξιού Αλιάκμονα, όπου ισχύει η απαγόρευση θήρας. 
-Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές 
-Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/τ. Β/18-12-85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 ΦΕΚ 415/Β/2012) και ισχύει. 
-Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. 
-Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία όπως αυτοί εμφανίζονται σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της εφορείας αρχαιοτήτων Πιερίας. 
Επίσης, απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής του. 
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τη αριθμ. πρωτ. 7299/26-8-15 αρ. ΔΑΔ 51, ΑΔΑ 6316ΟΡ1Υ-ΝΞΟ απόφασή μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 
Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. 
Απαγορεύεται με το κυνήγι όλων των θηραμάτων (πετρωτών και θηλαστικών) στην περιοχή του Ν. Πιερίας όταν και όπου επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω: 
-χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης 
-κάλυψης πλήρως τους εδάφους με χιόνι και 
-παρατεταμένου παγετού. 
Κατά μήκος του δρόμου από Ελατοχώρι προς το Χιονοδρομικό Κέντρο 300 μ. ένθεν και ένθεν του δρόμου και περιμετρικά της χιονοδρομικής πίστας απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι.


http://www.eptanews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου