Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Επιστολή του Αντώνη Νταγλιούδη προς τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού για τις συνεδριάσεις της Δ.Κ. Αιγινίου

                                                                                                             Πρός:Δήμο Πύδνας-Κολινδρού,
         ΔΚ Αιγινίου
Θέμα:Συνεδριάσεις  Δ.Κ. Αιγινίου
Στην ιστοσελίδα του Δήμου  η τελευταία πρόσκληση της Δημοτικής Κοινότητος Αιγινίου αφορούσε  την συνεδρίαση  της 11-4-16.Ερωτώ λοιπόν αν απεφάσισε η ΔΚ την μη ανάρτηση των προσκλήσεων στην ιστοσελίδα και για ποιο λόγο.
Επίσης αν συνεδριάζει η ΔΚ κάθε μήνα κατ’ ελάχιστον  και αν παρίστανται τα μέλη της όπως προβλέπεται εκ του νόμου.
Αιγίνιο 29-8-16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου