Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 31 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.   

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022

Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

2.   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (11η)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος          

3.   

Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών

Εισηγητής: Νικόλαος Κατανάς, εντεταλμένος σύμβουλος

4.   

Τροποποίηση της 73/2022 απόφασης ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 έτους 2022»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας

5.   

Έγκριση εκμίσθωσης των με αριθ. 411 και 415 αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) συνολικής έκτασης 40.000,00 τ.μ. στην τοποθεσία Πεύκος ή Αγελαδόδρομος στο αγρόκτημα Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

6.   

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου εμβαδού 127,65 τ.μ. με περιβάλλοντα χώρο περίπου  πέντε στρεμμάτων στη θέση «Παλαιοπαναγιά» στην Κοινότητα Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

7.   

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία ισόγειου καταστήματος  επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης)

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

8.   

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 882 αγροτεμαχίου  στη θέση «ΚΟΧΤΑ» στην Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κατερίνης, συνολικής ωφέλιμης καλλιεργήσιμης έκτασης 8.000,00 τ.μ.

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

9.   

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

10.       

Σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στην Πολεοδομική Ενότητα επέκτασης Σιδηροδρομικού Σταθμού του Δήμου Κατερίνης  Ν. Πιερίας στα Ο.Τ. 407 –  420 – 447Α – 447Β – 426 – 426Α  και οι Κ.Χ. μεταξύ των ΟΤ 447Α-447Β-447Δ, μεταξύ του ΟΤ 407 και οδού Λ. Ιασωνίδη, και βόρεια του ΟΤ 411

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος

11.       

Δημιουργία δύο νέων οικοπέδων ως τράπεζα γης του Δήμου Κατερίνης για την πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – Επέκταση

Εισηγητής: Νταντάμης Γεώργιος, αντιδήμαρχος

12.       

Διατήρηση και εκ νέου παραχώρηση κενωθέντος περιπτέρου στον Οικισμό Ανδρομάχης

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος

13.       

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης, ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος

14.       

Τροποποίηση της 340/2021 απόφασης «Εξουσιοδότηση προσώπου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Κατερίνης στην υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης (επί της με αρ.πρωτ.40344/16-12-2021 αιτήσεως)»

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος

15.       

Παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

16.       

Επικαιροποίηση των Παραρτημάτων IV & V του Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος

17.       

Επικαιροποίηση των Παραρτημάτων Γ.1, Δ.2, Δ.3 & ΣΤ του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ” του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος

18.       

Επικαιροποίηση των Παραρτημάτων Α.1, Β1.2, Β1.3 & Δ του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος

19.       

Έγκριση του Αναθεωρημένου  Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος

20.       

Επικαιροποίηση των Παραρτημάτων Α.1, Β1.2, Β1.3 & Δ του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος

21.       

Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος

22.       

Έγκριση δωρεάς πυροσβεστικών σωλήνων στην Π.Υ. Κατερίνης στο πλαίσιο της συνδρομής του Δήμου στο έργο καταστολής των δασικών πυρκαγιών

Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος

23.       

Έγκριση 2ης Χορήγησης Παράτασης (Οριακή προθεσμία) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των Τ.Κ. Λόφου και Αγ. Δημητρίου ΔΕ Πέτρας»  

Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

24.       

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”»  (Α.Μ. 143/2018 ) προϋπολογισμού 362.731,01  εκτός ΦΠΑ

Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

25.       

Έγκριση χορήγησης Τρίτης (3ης) Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων του Δήμου Κατερίνης» (100/2020 μελέτη)

Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

26.       

Επιβεβαίωση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των πόλεων της ΕΕ μέσω του προγράμματος “Smart Tourism Destinations” και δέσμευσης ενεργούς συμμετοχής σε όλη τη διαδικασία

Εισηγητής: Μαρία Τερζίδου, αντιδήμαρχος

27.       

Έγκριση της 112/2022 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ: 9ΡΗΨΟΕΤΡ-Σ7Ο) με θέμα «Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Τριμελή επιτροπή  Τακτικών μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. (άρθρο 5  παρ. 3 του ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  3 του ν. 4483/17, ΦΕΚ-107 Α/31-7-17)»   

Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

28.       

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (ΔΩΚ) Δήμου Κατερίνης για το έτος 2022

Εισηγητής: Στεργιανή Χαρισσοπούλου, πρόεδρος ΔΩΚ

29.       

Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ

Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου