Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου στις 02/02/2022


Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 02.02.2022 και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:
α. Το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
β. Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 3608/2022 (ΦΕΚ 155/τ.Β/21.01.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από Δευτέρα 24/01/2022 ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ορισμό μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (επανάληψη ως προς το αναπληρωματικό μέλος)
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
2. Λήψη απόφασης για μείωση μισθώματος περιπτέρου στην κοινότητα Λιτοχώρου
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2022
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος
4. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 11/01/2022 πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 20.815,78 τ.μ., τμήματος του υπ’ αριθμ. 213 τμχ., της Κ. Λιτοχώρου, για πολυετή καλλιέργεια
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
5. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 11/01/2022 πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.632,00 τ.μ., τμήματος του υπ’ αριθμ. 14 κληροτεμαχίου στη θέση ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ της κ. Κονταριώτισσας, για πολυετή καλλιέργεια
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
6. Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) για το έτος 2022
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
7. Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας εισφοράς 2022 του Δήμου μας στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη
9. Επαναδιατύπωση/επικαιροποίηση της 15/2021 ΑΔΣ
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
10. 1η Αναμόρφωση (Τακτοποιητική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
11. Λήψη απόφασης για έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δίου Ολύμπου.
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλης
12. Έγκριση σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, λόγω λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ.)
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη
13. Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κονταριώτισσας στο Ο.Τ. 113
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου