Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Δήμος Κατερίνης: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5067557.

Υποέργο  1. Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση & Συμβουλευτική για είκοσι (20) ανέργων ευπαθών ομάδων (γυναικών) 120 ωρών (70 ώρες θεωρία και 50 ώρες πρακτική)

Πρόγραμμα 20 ανέργων γυναικών με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

·         άνεργες γυναίκες, που προέρχονται από τις ευπαθείς και απειλούμενες με αποκλεισμό ομάδες.

·         κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης.

·         τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: έως 31/01/2022

Δικαιολογητικά για το πρόγραμμα κατάρτισης γυναικών:

•    Αντίγραφο ταυτότητας,

•    Για το ΑΦΜ έγγραφο απόδοσης ΑΦΜ της εφορίας,

•    Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης όπου φαίνεται το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ,

•    Φωτοτυπία Κάρτα ανεργίας,

•    Βεβαίωση ΟΑΕΔ για το διάστημα ανεργίας,

•    Απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (=Γυμνασίου) ή άλλος ανώτερος τίτλος σπουδών,

•    Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (αν υπάρχει),

•    Πιστοποιητικό γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (αν υπάρχει),

•    Βεβαιώσεις συμμετοχής σε άλλα προγράμματα κατάρτισης (αν υπάρχει),

•    Εκκαθαριστικό εφορίας πρόσφατο,

•    Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
www.
katerini.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης
Πλατεία Δημαρχείου 1, Κατερίνη 60133
Τηλέφωνο: 2351350566 & 2351350523
Email:
dadami@katerini.gr&kosmanolis@yahoo.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ευάλωτες / Ευπαθείς Ομάδες

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.). Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, ρομά / τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς)[1].

O Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 4 τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού:

α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας.

β) Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

i) Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και ii) Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια,. Σε αυτές ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης και άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες,

δ) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες.

https://www.synigoros-solidarity.gr/452/evalotes-efpatheis-omades

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου